NEW YORK - Het Britse olieconcern BP neemt de ''volle verantwoordelijkheid'' voor de olievervuiling in de Golf van Mexico bij de Amerikaanse zuidkust. BP zal betalen bij ''legitieme schadeclaims''.

Dit heeft een woordvoerster van het bedrijf vrijdag gezegd. BP is bereid op te draaien voor de schoonmaak en andere kosten te vergoeden van wat volgens deskundigen de grootste olieramp ooit kan worden.

De Amerikaanse president Barack Obama had al met de beschuldigende vinger naar BP gewezen.

Hij eiste dat de oliegigant zijn verantwoordelijkheid zou nemen na de explosie vorige week van een door BP gehuurd oliewinningsplatform. Door de ontploffing begon de vervuiling. Naar schatting stroomt elke dag 800.000 liter olie in zee uit een lekkende bron.

Rechtszaken

Er is al een aantal rechtszaken aangespannen tegen BP. Volgens de Amerikaanse olievervuilingswet zijn eigenaren of gebruikers van olie-installaties verplicht tot het betalen van schadevergoedingen. Die wet werd aangenomen na de olieramp met het tankschip Exxon Valdez in 1989 in Alaska.

Zolang de oorzaak van de ramp in de Golf van Mexico niet is opgehelderd, geeft Obama geen toestemming voor nieuwe olieboringen uit de kust. Het zoeken naar olie in zee is al lang een heet hangijzer in de Amerikaanse politiek. De olieindustrie zegt dat de exploitatie uit de kust veilig is en de afhankelijkheid van buitenlandse olie kan verminderen. Milieuorganisatie waarschuwen voor schade aan de natuur.

Nieuwe olieboringen

Obama gaf eerder aan toegeeflijker te willen zijn tegenover nieuwe olieboringen in zee. Hij hoopt op die manier toestemming te krijgen van de Republikeinse oppositie voor nieuwe energiewetgeving.

Ondertussen spoelde in de Amerikaanse staat Louisiana de eerste olie aan. De autoriteiten vroegen het ministerie van Defensie in Washington om de inzet van zesduizend leden van de Nationale Garde, het Amerikaanse reserveleger, om de olievervuiling op te ruimen.

Mississippi

De olie bereikte de eerste eilanden voor de monding van de rivier Mississippi. De smurrie vormt een grote bedreiging voor een kwetsbaar natuurgebied en de visserij.

Gouverneur Bobby Jindal van Louisiana had al de noodtoestand uitgeroepen. Obama beloofde alle beschikbare middelen te zullen inzetten om de gevreesde milieuramp te voorkomen.

Obama stuurde enkele topmedewerkers naar het getroffen gebied om de reddingswerkzaamheden te inspecteren en te coördineren, onder wie minister van Binnenlandse Veiligheid Janet Napolitano, minister van Binnenlandse Zaken Ken Salazar en het hoofd van het federale milieubureau EPA Lisa Jackson.

Regering

De Amerikaanse regering en de Amerikaanse staat Louisiana hebben er bij het olieconcern BP op aangedrongen meer te doen tegen de olievervuiling.

Washington wil dat BP zich tot het uiterste inspant om een olieramp te voorkomen. Minister Janet Napolitano van Binnenlandse Veiligheid eiste vrijdag ''een zo krachtig mogelijke'' reactie. Zij was in Louisiana om de gevolgen van de olievervuiling in ogenschouw te nemen.