BRUSSEL - De kans dat er in België een akkoord komt over het al jaren slepende conflict rond het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde wordt steeds kleiner.

Oud-premier Jean-Luc Dehaene werkt in opdracht van koning Albert aan een compromis. Eind deze week moet hij zijn voorstel op tafel leggen.

Maar de Franstalige christendemocraten noemden maandag zijn oplossingsrichtingen bij voorbaat volstrekt onvoldoende.

Kabinetscrisis

Volgens de Gentse hoogleraar politicologie Carl Devos dreigt bij mislukking van de missie van Dehaene niet alleen een kabinetscrisis, maar wordt ook het organiseren van nieuwe verkiezingen bijzonder ingewikkeld.

Want volgens het Grondwettelijk Hof in België zijn nieuwe verkiezingen alleen mogelijk als de problemen rond Brussel-Halle-Vilvoorde uit de weg zijn geruimd.

Hand en tand

Dit kiesarrondissement is het enige in België waar zowel op Vlaamse als Franstalige partijen kan worden gestemd.

De Vlamingen eisen een splitsing van het district, zodat Franstalige inwoners van de Vlaamse dorpen rond het tweetalige Brussel niet langer op een taalgenoot kunnen stemmen. Maar de Franstaligen verzetten zich met hand en tand hiertegen.

Dreigend

Met welke suggesties Dehaene Vlamingen en Walen op één lijn probeert te krijgen, is niet bekend. Maar achter de schermen loopt de spanning hoog op, gezien de dreigende taal van de Franstalige christendemocraten.

Hoogleraar Devos ziet hun dreigende uitlatingen deels als tactiek, bedoeld om ''de prijs op te drijven''.

''We zitten in de laatste rechte lijn naar de finish.'' Maar hij sluit allerminst uit dat er eind van de week nog steeds geen overeenkomst is.

Noodprocedure

De Vlaamse partijen, die een meerderheid hebben in het Belgisch parlement, zullen dan naar verwachting een wetsvoorstel voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde goedkeuren.

De Franstaligen kunnen vervolgens gebruik maken van een noodprocedure, waardoor er een maand extra tijd komt om alsnog overeenstemming te bereiken. Lukt dat ook niet, dan zullen de Franstaligen de regering-Leterme II ten val brengen, voorziet Devos.

Onduidelijk

Hoe het daarna verder moet is volstrekt onduidelijk. ''De grondwet zegt dat er binnen veertig dagen na de val van het kabinet nieuwe verkiezingen moeten komen'', zegt Devos.

''Maar volgens het Grondwettelijk Hof zouden die verkiezingen onwettig zijn zonder oplossing voor Brussel-Halle-Vilvoorde, omdat de situatie daar afwijkt van die in alle andere Belgische kiesdistricten.''