AMSTERDAM - Een hoge kardinaal binnen het Vaticaan, Walter Kasper, roept op tot een 'grote schoonmaak' en heeft erop aangedrongen dat de katholieke kerk alerter en moediger omgaat met zaken over seksueel misbruik door geestelijken.

Ondertussen nam de kardinaal paus Benedictus XVI wel in bescherming. Aanvallen op de paus noemde hij 'voorbij alle grenzen van rechtvaardigheid en oprechtheid'.

Walter verdedigde de paus omdat die volgens hem de eerste was die erkende dat er een strenger standpunt moet worden ingenomen tegen plegers van misbruik.

Olievlek

Het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk heeft zich als een olievlek verspreid over Europa. Ook de paus zelf is niet buiten schot gebleven.

Hij zou hebben afgeweten van een mogelijk misbruikschandaal in de Verenigde Staten, maar daar niets tegen ondernomen hebben. Zijn broer, Georg Ratzinger, was werkzaam op een katholiek instituut in Duitsland waar diverse klachten zijn ingediend.

Kasper zei zaterdag in een interview met de Italiaanse krant Corriere della Sera dat de kerk waakzamer moet zijn. Hij zei dat het pad waarop de kerk zich bevindt 'onomkeerbaar' is.