WASHINGTON/ROME - Paus Benedictus XVI blijkt in de jaren negentig, toen hij een belangrijke functionaris van het Vaticaan was, geen actie te hebben ondernomen tegen een Amerikaanse priester die mogelijk ongeveer tweehonderd dove jongens heeft misbruikt.

De geestelijke, Lawrence Murphy, werd niet uit het priesterambt ontzet, hoewel meerdere Amerikaanse bisschoppen herhaaldelijk waarschuwden dat de kerk in verlegenheid zou worden gebracht als niet werd ingegrepen.

Dat meldde de Amerikaanse krant The New York Times. Het dagblad baseert zich op correspondentie tussen bisschoppen en kardinaal Joseph Ratzinger, de latere paus.

De briefwisseling toont aan dat de functionarissen van de Rooms-Katholieke Kerk bakkeleiden over het ontslag van de priester, maar dat zij het belangrijker vonden de kerk voor een schandaal te behoeden, stelt de krant.

Opspraak

De documenten duiken op terwijl de paus al in opspraak is geraakt wegens aantijgingen dat hij en zijn directe ondergeschikten destijds vaak de burgerlijke autoriteiten niet inschakelden in gevallen van misbruik. Ook werden geestelijken die in de fout gingen, niet bestraft.

Ratzinger leidde van 1981 tot 2005 de Congregatie voor de Geloofsleer. Dit orgaan van de kerk, dat toeziet op de zuiverheid van het rooms-katholieke geloof, besluit onder meer over het lot van priesters die van misbruik zijn beschuldigd.

Verklaring

In een verklaring stelde de woordvoerder van het Vaticaan donderdag dat sommige slachtoffers van de geestelijke het misbruik bij de Amerikaanse burgerlijke autoriteiten hebben gemeld. De Amerikaanse justitie seponeerde toen de zaak.

De Congregatie voor de Geloofsleer werd toen niet van Murphy's wangedrag op de hoogte gesteld. Dat gebeurde pas ruim twintig jaar later, aldus de verklaring.

Ernst

Omdat de geestelijke toen al op leeftijd was en zijn gezondheidstoestand slecht was, stelde de Congregatie het aartsbisdom Milwaukee, waaronder de geestelijke viel, voor hem bijvoorbeeld in de uitoefening van zijn priesterlijke functie beperkingen op te leggen en van hem te eisen dat hij de ernst van het misbruik erkende.

Daarbij speelde ook een rol dat meer dan twintig jaar lang geen nieuwe meldingen van seksueel misbruik door Murphy waren binnengekomen.