HAARLEM - ''Wir haben es nicht gewusst. Het is een beladen term. Maar het is wel waar.'' Dat zegt kardinaal Ad Simonis dinsdag over het misbruik binnen katholieke instellingen in het actualiteitenprogramma Pauw & Witteman.

Volgens de kardinaal waren veel bisschoppen die in de jaren vijftig, zestig en zeventig aan het hoofd van de Nederlandse bisdommmen stonden, vaak niet op de hoogte van het misbruik binnen katholieke instellingen.

Zelf was Simonis in totaal 38 jaar lang bisschop in verschillende bisdommen.

Simonis zegt ''geweldig te zijn geschrokken'' van het aantal meldingen van misbruik. Ook benadrukt hij nogmaals dat hij zich ''ontdaan'' en ''beschaamd'' voelt. De rooms-katholieke instelling Hulp & Recht liet dinsdag weten 1100 meldingen te hebben binnengekregen.

''Een bisschop heeft geen directe zeggenschap over ordes en congregaties. Voor een bisschop blijft daarom veel verborgen.'' In zijn tijd als bisschop is het volgens Simonis ''wel een keer gebeurd'' dat een priester uit zijn priesterambt is gezet. ''Maar het is niet in de doofpot gestopt.'' Na een aanklacht van seksueel misbruik werd aan zowel slachtoffers als daders ''grote zorg besteed''.

Een direct verband tussen het misbruik en het celibaat is er niet, volgens Simonis. ''Wel kan het te maken hebben met een te slechte voorbereiding op het celibaat en een slechte selectie van kandidaten.'' Simonis stelt dat er ''in bepaalde congregaties een te enge sfeer hing. Die waren te weinig op de noden van de wereld gericht.''

De kardinaal noemt machtsmisbruik ''ook zeker een factor.''