NUSA DIA - De Verenigde Naties stellen een onafhankelijke commissie van wetenschappers in om het omstreden rapport over de opwarming van de aarde van het VN-klimaatpanel IPCC onder de loep te nemen.

Dat heeft de woordvoerder van het VN-milieuprogramma UNEP vrijdag in Indonesië gezegd.

Volgens de woordvoerder wordt de commissie ingesteld in het kader van een bredere revisie van het IPCC, die volgende week wordt bekendgemaakt.

Hij verwacht dat zij rond augustus haar werkzaamheden heeft afgerond. In oktober komt het IPCC in Zuid-Korea bijeen.

Onder vuur

Het klimaatpanel is de afgelopen tijd onder vuur komen te liggen, omdat in het rapport wordt voorspeld dat de gletsjers in de Himalaya in het jaar 2035 verdwenen zullen zijn.

Dat moest 2350 zijn. Verder bleek het Planbureau voor de Leefomgeving slordig te zijn geweest met het aanleveren van gegevens over het gevaar van overstromingen in Nederland.

Mensen die grote vragen hebben bij de opvatting dat de opwarming van de aarde aan menselijk ingrijpen te wijten is, grepen de fouten aan om het werk van het IPCC ter discussie te stellen.

De Verenigde Naties houden echter vol dat de klimaatverandering wel degelijk door de mens wordt veroorzaakt.