DEN HAAG - In Europa zijn sinds 1995 uit overheidsgebouwen en diplomatieke posten ruim 340.000 blanco paspoorten, identiteitskaarten, visumstickers en rijbewijzen gestolen.

Dat meldde NRC Handelsblad zaterdag. De krant baseert zich op cijfers van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), dat put uit het informatiesysteem van de 25 Schengenlanden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en het KLPD bevestigen berichtgeving van NRC dat tussen 1998 en 2006 uit zes Nederlandse diplomatieke posten in totaal 1841 blanco reisdocumenten zijn ontvreemd.

De meeste documenten waren visumstickers. In totaal zijn bijna vijfhonderd gewone, nood- en zakenpaspoorten gestolen.

Visumstickers

Na februari 2006 is niets meer gestolen. Buitenlandse Zaken heeft rond die tijd de beveiliging op ambassades aangescherpt.

Ook weet Den Haag nu precies hoeveel visumstickers en andere documenten elke ambassade nog in huis heeft. Grote voorraden zijn daardoor niet meer nodig, zodat bij een eventuele diefstal de buit beperkt is.

Voorraad

Sinds de invoering van het biometrisch paspoort hebben ambassades toch al geen paspoorten meer op voorraad.

Blanco reisdocumenten zijn vele honderden tot duizenden euro's waard op de zwarte markt. De georganiseerde criminaliteit handelt er in. De paspoorten zijn vooral in trek bij mensenhandelaren.