KRALENDIJK - Het referendum over de staatkundige toekomst van Bonaire, gepland voor 26 maart, staat op losse schroeven.

Dinsdagochtend (lokale tijd) heeft de gezaghebber van Bonaire een verzoek gedaan aan de gouverneur van de Nederlandse Antillen om het wetsontwerp dat het referendum mogelijk maakt, te vernietigen.

De gouverneur heeft dertig dagen de tijd om daarover een beslissing te nemen.

Het is uitzonderlijk dat een gezaghebber een aangenomen wetsontwerp nietig wil laten verklaren. De referendumwet zou ''de toets aan het internationele recht niet doorstaan'', meent de gezaghebber.

Hij doelt onder meer op de uitsluiting van stemmers door de bepaling dat Europese Nederlanders alleen mogen stemmen, als zij sinds 1 januari 2007 ingezetene zijn van Bonaire.

Stemrecht

De Verenigde Naties (VN) raadden Bonaire in een advies aan om stemrecht te geven aan alle inwoners van het eiland die sinds 15 september 2009 ingeschreven stonden.

Maar ook de vraagstelling, datum en het feit dat het wetsvoorstel zonder consensus is aangenomen, zijn voor de gezaghebber redenen voor nietigverklaring.

Splijtzwam

Het wetsontwerp werkte vorige week vrijdag in de Eilandsraad als een splijtzwam. Consensus, zoals de VN in het advies hadden aangeraden, kon niet worden bereikt.

Het wetsvoorstel kon toch worden aangenomen omdat de coalitie van PDB (democraten) en LPK samen vijf leden heeft in de raad, eentje meer dan oppositiepartij UPB.

UPB wil verdergaan met het uitwerken van de afspraken met Nederland. Daarbij wordt Bonaire een 'openbaar lichaam' (bijzondere gemeente).

PDB/LPK willen een staatkundige verhouding met Nederland, met zo veel mogelijk autonomie voor Bonaire.