DEN HAAG - In Laos worden 32 vluchtelingen vermist die naar Nederland zouden komen voor politiek asiel.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag een bericht daarover in het VPRO-programma Bureau Buitenland bevestigd.

Nederland heeft samen met de Europese Unie en de Verenigde Staten de regering van Laos om opheldering gevraagd.

Asiellanden

Het gaat om 158 vluchtelingen uit Laos die in Thailand wachtten om naar asiellanden te gaan, waaronder Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Eind december zette Thailand een groep van tweeduizend vluchtelingen de grens over naar Laos, onder wie de 158 door de Verenigde Naties erkende vluchtelingen.

Sindsdien heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken geen contact meer gehad met de 32 vluchtelingen die naar Nederland zouden komen.

Amnesty International

Amnesty International stelt te vrezen voor hun welzijn. ''De kans is groot dat ze gevangen gezet zijn, of mogelijk helemaal zijn verdwenen'', aldus een zegsman.

Amnesty heeft contact gehad met diverse organisaties in Thailand, maar niemand kan traceren waar de vluchtelingen heen zijn. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sinds eind december geen contact meer gehad.

Hmong

De vluchtelingen lopen gevaar in Laos omdat ze tot de Hmong behoren. Veel leden van de Hmong vochten in de jaren zestig en zeventig aan de zijde van de Amerikanen toen de oorlog in Vietnam zich naar Laos uitbreidde.

Dit neemt de huidige communistische regering van Laos hen nog steeds kwalijk.

Toen het conflict eindigde in 1975, vluchtten honderdduizenden Hmong naar Thailand. Duizenden wonen nog steeds in vluchtelingenkampen in Thailand. Nederland heeft al in 2006 toegezegd om een deel van de vluchtelingen uit Laos op te vangen.