LONDEN - De afspraken die de internationale gemeenschap en Afghanistan in Londen hebben gemaakt over de overdracht van verantwoordelijkheden zijn ''een belangrijke stap'' voorwaarts.

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen gezegd na afloop van de top donderdag. ''De Afghanen moeten het uiteindelijk zelf doen. De internationale troepen blijven niet eeuwig.''

De afspraken gaan over de overdracht van de verantwoordelijkheid van de veiligheid waarmee dit jaar, waar mogelijk, zal worden begonnen.

Meer blauw

Het doel is om 100.000 extra politieagenten en 134.000 soldaten op te leiden in negen maanden. ''Dit betekent meer blauw in de bazaars en meer groen rondom de dorpen en steden'', zei Verhagen.

Wat betreft de aanpak van corruptie in Afghanistan zijn er afspraken gemaakt over strengere straffen en bevoegdheden voor vervolging.

Onafhankelijke internationale waarnemers zullen toezien op de voortgang van de corrputiebestrijding. ''Ik ben daar blij mee'', zei Verhagen.

Bijeenkomst

De Afghaanse president Hamid Karzai heeft op de top een plan gepresenteerd om een vredesjirga te houden, een bijeenkomst waaraan alle bevolkingsgroepen en strijders kunnen deelnemen die een politieke oplossing op een vreedzame manier nastreven.

Dat betekent ook dat Talibanstrijders die bereid zijn de wapens op te geven, kunnen meedoen.

Terughoudend

Nederland is echter terughoudend om geld te steken in een nieuw internationaal fonds om oud-strijders te steunen die 'willen oversteken'.

Groot-Brittannië en Duitsland hebben hier al geld voor toegezegd. Ook Verhagen juicht het fonds toe maar hij wil eerst goed naar de voorwaarden kijken.

Volgens hem moet voorkomen worden dat het geld in de verkeerde handen komt. ''Het is belangrijk dat oud-strijders een perspectief geboden wordt. Maar het moet daadwerkelijk tot verzoening en reïntegratie leiden'', aldus Verhagen.

Vredesovereenkomst

Minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking wijst erop dat gecontroleerd moet worden of mensen echt de strijd opgeven en niet slechts tijdelijk. ''Het is het beste als op lokaal niveau jirgas worden gehouden.''

Maar eerst moet er een grote vredesovereenkomst zijn, vindt hij. ''Zonder dat is het niet makkelijk om zo'n fonds te laten werken.'' Het feit dat er geen enkele oude machtstructuur is waarop terug kan worden gevallen, is een risico, zei Koenders.