LONDEN - De Britse oud-premier Tony Blair heeft zijn Irakbeleid niet veranderd na een bespreking met de toenmalige Amerikaanse president George W. Bush in april 2002.

Volgens zijn voormalige spindoctor Alastair Campbell heeft Blair er alles aan gedaan om de diplomatieke weg te bewandelen en een vreedzame oplossing te zoeken, maar moest hij wel ingrijpen omdat Irak de Verenigde Naties bleef uitdagen.

Dat stelde Campbell dinsdag tegen een commissie die onderzoek doet naar het Britse beleid rond de invasie in Irak in maart 2003. De commissie-Chilcot ondervroeg Campbell drie uur lang over de aanloop naar de invasie, berichtte de Britse zender BBC.

Stelliger

In november stelde de Britse toenmalige ambassadeur Christopher Meyer dat Blair na een gesprek met Bush in Texas stelliger was over de noodzaak het regime van wijlen Saddam Hoessein omver te werpen, maar volgens Campbell waren de uitlatingen van Meyer ''niet correct''.

Volgens Campbell wilde Blair de diplomatieke route bewandelen tot de cruciale stemming over deelname aan de invasie in Irak in het Britse Lagerhuis op 18 maart 2003. Twee dagen na de stemming vond de invasie plaats, zonder instemming van de VN-Veiligheidsraad.

Adviseur

Campbell was een van de belangrijkste adviseurs van Blair. Hij is de prominentste figuur die tot op heden voor de commissie is verschenen.

Campbell speelde een belangrijke rol bij het opstellen van een regeringsdossier over Iraks vermeend bezit van massavernietigingswapens, die als rechtvaardiging fungeerde voor de inval, maar die nooit zijn gevonden.

Ontslag

Campbell diende zijn ontslag in augustus 2003 in, nadat hij er in een BBC-artikel van was beschuldigd in het Irakdossier van september 2002 te hebben geschreven dat Irak in staat was verboden wapens binnen 45 minuten te kunnen lanceren. Campbell werd ervan beschuldigd de zaak te hebben aangedikt, maar sprak dat dinsdag ten stelligste tegen.

De bewering dat Campbell de zaak had aangedikt, leidde tot een rel tussen de regering en de omroep en richtte de schijnwerpers op de bron van het verhaal, wapenexpert David Kelly.

Kort daarop werd Kelly in juli 2003 met doorgesneden polsen aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat hij zich onverwacht van het leven had beroofd en dat de regering geen blaam voor zijn dood trof.

Commissie

Blair verschijnt naar verwachting zelf binnen enkele weken voor de commissie, die haar werkzaamheden afgelopen zomer begon. De oud-Labourpremier stond vierkant achter Bush, toen die Irak binnenviel. Een enorme teruggang in zijn populariteit bij de Britten was het gevolg.