BELFAST - De grootste gewapende Noord-Ierse groepering die fel gekant is tegen aansluiting bij de republiek Ierland, de Ulster Defence Association (UDA), verklaart zich woensdag voor ontwapend.

Dit maakte een zegsman van de politieke vleugel, de Ulster Political Research Group, bekend. De meeste radicale Noord-Ierse groepen hebben met het vredesakkoord van Goede Vrijdag 1998 ermee ingestemd het geweld af te zweren en hun wapens over te dragen. Dat wordt gecontroleerd door een internationale commissie.

Het akkoord heeft inmiddels geleid tot een eigen Noord-Iers bestuur dat wordt gevormd door voormalige kemphanen, de fanatiek loyalistische Democratische Unionistische Partij en de fel republikeinse Sinn Fein.

Geweld

Het akkoord beëindigde een lange periode van geweld tussen enerzijds de veelal protestantse Noord-Ieren die zich loyalisten of unionisten noemen en die de band met Londen zo nauw mogelijk willen houden, en anderzijds de veelal rooms-katholieke Noord-Ieren die de regio bij de republiek Ierland willen voegen.

De belangrijkste republikeinse strijdgroep, de IRA (Iers Republikeins Leger), voltooide vier jaar geleden al zijn ontwapening. De gewapende loyalisten begonnen pas in 2008 met ontwapenen. Twee andere loyalistische groepen hebben in juni verklaard hun wapentuig onklaar te hebben gemaakt.