KABUL - Het Afghaanse parlement heeft zaterdag al vijf ministerskandidaten van president Hamid Karzai afgewezen.

Slechts zeven van de 24 kandidaten kregen tijdens de geheime stemming het groene licht van de volksvertegenwoordigers, meldde de voorzitter van het parlement.

Onder de afgewezen kandidaten is Ismail Khan, een oud-commandant die vocht tegen de Sovjet-troepen en de Taliban.

De voormalige krijgsheer kreeg onvoldoende steun om te kunnen terugkeren als minister van Energie.

Ghazanfar

Verder werden onder anderen de kandidaten voor de ministeries van Energie, Handel, Justitie en Volksgezondheid afgewezen. Ook de enige vrouwelijke kandidaat, Husn Bano Ghazanfar, heeft het niet gehaald.

Wel voldoende steun was er voor de herbenoeming van Abdul Rahim Wardak tot minister van Defensie.

Goedkeuring

Hij vervulde die post ook al in het vorige kabinet en geniet de steun van de Amerikanen. Ook de kandidaat-ministers voor onder meer Binnenlandse Zaken en Financiën zijn goedgekeurd.

De meeste kandidaten van Karzai genieten de steun van de internationale gemeenschap en hun benoeming door het parlement leek vooraf geen probleem.

Fraude

Het parlement heeft relatief weinig macht en de stemming over de ministerskandidaten is een van de weinige mogelijkheden van de volksvertegenwoordigers om de president rekenschap te laten afleggen.

Karzai won de omstreden presidentsverkiezingen van 20 augustus vorig jaar. Tijdens de stembusgang is massaal fraude gepleegd, maar uiteindelijk werd Karzai tot winnaar uitgeroepen toen zijn enige tegenstander voor de tweede stemronde zich terugtrok. Karzai staat onder zware druk om een eind te maken aan de wijdverbreide corruptie in het land.