MUNCHEN - Natuurrampen hebben afgelopen jaar wereldwijd aanzienlijk minder schade aangericht dan in 2008. Door het uitblijven van grootschalige natuurrampen kwam de totale schade door stormen en aardbevingen uit op 50 miljard dollar.

Dat is 150 miljard dollar minder dan een jaar eerder, zo meldde de internationale verzekeraar Munich Re dinsdag.

Van de totale schade werd 22 miljard dollar gedekt door verzekeringen. De grootste schade werd aangericht door de orkaan Klaus.

Die trok eind januari over het noorden van Spanje en zuidwesten van Frankrijk en veroorzaakte daar voor 5,1 miljard dollar aan schade. Daarvan werd 3 miljard dollar vergoed door verzekeringen.

Katrina

In de afgelopen tien jaar veroorzaakten natuurrampen jaarlijks gemiddeld voor 115 miljard dollar aan economische schade. De schade was met 232 miljard dollar het grootst in 2005. In dat jaar richtte alleen de orkaan Katrina in het zuiden van de Verenigde Staten al een schade van ongeveer 125 miljard dollar aan.

Hoewel de natuur minder schade berokkende dan gemiddeld, kwam natuurgeweld dit jaar wel vaker voor dan in de voorgaande jaren. De onderzoekers van Munich Re telden 850 gevallen van natuurgeweld. In het afgelopen decennium waren er jaarlijks gemiddeld 770.

Mensenlevens

De natuurrampen eisten dit jaar ook minder mensenlevens dan gemiddeld. In 2009 kwamen ongeveer tienduizend mensen om door natuurgeweld.

In de afgelopen tien jaar lag het gemiddelde jaarlijks op 75.000 slachtoffers.