KOPENHAGEN - In de Deense hoofdstad Kopenhagen wordt vanaf maandag twee weken lang druk vergaderd over een nieuw klimaatakkoord. Meer dan 15.000 onderhandelaars, politici, journalisten en activisten wonen de top bij.

De eerste week staat in het teken van de meer dan 190 regeringsdelegaties die het met elkaar eens moeten worden over de onderhandelingstekst.

Die bestaat momenteel uit tweehonderd pagina's om aan alle wensen te voldoen, maar moet worden teruggebracht naar hooguit dertig kantjes voor een efficiënt akkoord.

De tweede week schuiven ook de milieuministers aan. Voor Nederland reist minister Jacqueline Cramer van Milieu naar Kopenhagen, samen met minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking.

Obama

Het einde van de top zal worden bijgewoond door meer dan honderd regeringsleiders, onder wie de Amerikaanse president Barack Obama, minister-president Jan Peter Balkenende en de Britse premier Gordon Brown.

De onderhandelaars moeten het onder meer eens worden over de hoeveelheid broeikasgassen die minder uitgestoten mogen worden. Ook ontbossing en financiering voor arme landen die kampen met de gevolgen van klimaatverandering, zijn onderwerp van gesprek.