RIJSWIJK - Niet alleen politici maken zich de komende anderhalve week in Kopenhagen druk om een klimaatakkoord. Ook duizenden actievoerders, onder wie een groot aantal Nederlanders, willen hun stem laten horen.

Vooral tussen 11 en 16 december komen zij in actie. Een woordvoerder van een van de Nederlandse groepen behoren de aangekondigde protesten tot ''de belangrijkste sinds jaren''.

Ook in een aantal andere Europese steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren voor een ambitieus klimaatakkoord.

Onder meer in Londen, Berlijn, Parijs en Brussel werden acties gehouden om regeringsleiders te doordringen van de noodzaak van een nieuw akkoord.

Actiekamp

De meeste activisten hebben zich verenigd in het zogenoemde Climate Justice Action-netwerk, oftewel CJA. Bij de coalitie hebben zich onder meer (antiglobalistische of -kapitalistische) organisaties als Kopenhagen Act Now, GroenFront!, XminY en Klimaatactiekamp aangesloten.

Zij willen ''Kopenhagen een week lang onveilig maken''. Het gaat hun niet alleen om een goed en eerlijk klimaatakkoord, maar ook om sociale rechtvaardigheid.

Studenten

Ook diverse studenten reizen af naar Denemarken. Tientallen jongeren van onder meer de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht - die zich de Boeikasgasten noemen - nemen op 12 december deel aan wat een massale demonstratie moet worden. Zij hopen hiermee druk uit te oefenen op wereldleiders en het bedrijfsleven.

Een dag later proberen grote groepen activisten een dag lang de haven plat te leggen. Veel demonstranten zien de klimaattop niet alleen als laatste hoop voor een beter milieu, maar zijn ook tegen de globalisering.

Versperringen

Een paar dagen later is de ''elite binnen de klimaattop'' aan de beurt. ''Door middel van burgerlijke ongehoorzaamheid gaan we onszelf bij de top naar binnen duwen. We breken door de versperringen van de politie heen.

Eenmaal binnen gaan we een dag onze eigen conferentie houden over een rechtvaardige omslag naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen. Voor blijvende oplossingen moeten we namelijk niet wachten op bedrijven of de politiek'', legde een CJA-activist uit.

Schaduwconferentie

Maandag begint de grote klimaattop in Kopenhagen. Tegelijkertijd vindt in de Deense hoofdstad een schaduwconferentie plaats, Klimaforum09. Veel Nederlanders gaan overigens niet naar Kopenhagen om te demonstreren, maar om op een rustige manier mee te praten over het klimaat.

Zo gaat een groep 'groene studenten' uit Rotterdam liftend naar het noorden om zichzelf en anderen te inspireren. Zij hopen hiermee anderen aan te steken duurzamer te worden. Ook zijn jongeren bijvoorbeeld vertegenwoordigd in de Nederlandse regeringsdelegatie.

Demonstraties klimaatverdrag