BERLIJN - De Duitse minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg heeft donderdag voor het eerst in het openbaar erkend dat de luchtaanval van 4 september in de Afghaanse provincie Kunduz een vergissing was.

Eerder verdedigde de bewindsman nog de luchtaanval die op verzoek van de Duitse commandant ter plaatse, kolonel Georg Klein, werd uitgevoerd.

Klein handelde volgens Zu Guttenberg te goeder trouw om zijn manschappen te beschermen, maar ''objectief gezien was de aanval militair niet geëigend''.

Er vielen tientallen doden onder burgers toen radicaalislamitische Taliban werden aangevallen.

Missie Afghanistan

Het Duitse parlement heeft donderdag zoals verwacht met een grote meerderheid de militaire missie in Afghanistan met een jaar verlengd. Het maximumaantal militairen dat van de volksvertegenwoordiging in Afghanistan actief mag zijn, blijft 4500.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf eerder deze week aan dat de regering eind januari in de marge van een internationale conferentie in Londen beslist of er meer Duitse militairen naar Afghanistan gaan. Momenteel zijn er 4365 Duitse manschappen in Afghanistan gelegerd.