ENSCHEDE - Ontwikkelingshulp houdt een continent als Afrika arm. Kinderen blijven wel in leven, maar raken ondervoed.

Volgens onderzoeker Wiet Janssen Janssen, die donderdag aan de Universiteit Twente promoveert op een onderzoek naar Nederlandse ontwikkelingshulp, moet ontwikkelingshulp radicaal anders worden. Afrikaanse kinderen moeten al op jonge leeftijd leren hoe ze ondernemer kunnen worden.

Op de basisschool moeten ze al een vak leren waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen.

Dat zijn volgens de promovendus wel zinvolle maatregelen, die kunnen leiden tot blijvende armoedevermindering in het armste deel van de wereld.

Hulp

Landen die veel hulp krijgen, ontwikkelen zich niet sneller dan landen die het zonder hulp moeten stellen. Het is eerder omgekeerd, aldus Janssen.

Ontwikkelingsprojecten

Janssen werkte zelf ruim achttien jaar bij ontwikkelingsprojecten. Hij heeft voor zijn onderzoek het beleid van minister Bert Koenders van Ontwikkelingssamenwerking bestudeerd en officiële documenten van grote hulporganisaties als Oxfam-Novib en Cordaid.

Ook heeft hij het werk van tal van adviesorganen, onderzoeksinstituten, particuliere initiatieven en handelsafspraken onderzocht. Janssen heeft noodhulp en conflictbestrijding niet in zijn onderzoek betrokken.