BRUSSEL - De EU krijgt een ondersteuningsbureau voor asielzaken, het EASO. Dat zal worden gevestigd in Malta, hebben de EU-bewindslieden van Justitie maandag in Brussel besloten.

Staatssecretaris Nebahat Albayrak heeft dat bekendgemaakt.

Het EASO moet helpen het asielbeleid van de 27 EU-lidstaten beter op elkaar af te stemmen door het uitwisselen van informatie te vergemakkelijken en samenwerking tussen lidstaten coördineren.

Cyprus en Bulgarije hadden zich ook kandidaat gesteld om het bureau onderdak te bieden, maar ze trokken zich terug toen bleek dat Malta over de meeste steun beschikte. Het EASO is de eerste EU-instelling die de kleine lidstaat op zijn grondgebied krijgt.

Vluchtelingen

Albayrak wil dat de EU de gegevens in kaart brengt van vluchtelingen die bij hun poging om in de Europese Unie asiel te krijgen om het leven komen. Ze heeft daartoe maandag voorstellen gedaan tijdens een bijeenkomst met haar EU-collega's.

In de EU zijn sinds 1994 volgens een op krantenberichten gebaseerde schatting circa 13.000 asielzoekers overleden van wie de identiteit niet kon worden achterhaald.

''Het is wenselijk dat we weten wie deze mensen zijn'', aldus Albayrak. Niet alleen uit respect voor het menselijk leven, maar ook om familieleden te kunnen helpen die op zoek zijn naar hun verwanten, aldus de staatssecretaris. Bovendien zou de registratie ook informatie kunnen verschaffen over migratieroutes.

DNA-gegevens

Albayrak kreeg maandag steun voor haar plan om via DNA- en gebitsgegevens de identiteit van de overleden asielzoekers te onderzoeken. Een concreet voorstel hiervoor moet nog worden uitgewerkt.

Het onderwerp kwam ter sprake bij de vaststelling van het zogeheten Stockholmprogramma, waarin de doelstellingen van de EU voor de komende vijf jaar worden vastgelegd. Het gaat dan onder meer over een betere aanpak van de mensenhandel en de georganiseerde misdaad.