NEW DELHI - De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen moet in 2050 zijn teruggebracht tot 50 procent van het niveau van 1990. De overgrote reductie moet komen van de rijke landen.

Dat staat in een conceptvoorstel van Denemarken, dat gastland is van de VN-Klimaattop van 7 tot 18 december.

Volgens het voorstel moeten rijke landen 80 procent van de reductie in 2050 voor hun rekening nemen. Het plan stelt verder voor dat de wereld 2020 neemt als het jaar waarin de uitstoot van CO2 zijn piek beleeft.

Reductiedoelen

In het Deense voorstel wordt niet gerept over de reductiedoelen voor rijke landen op de middellange termijn, een belangrijke eis van ontwikkelingslanden. De stijging van de temperatuur moet beperkt blijven tot hooguit 2 graden Celcius, aldus de Denen.

Het lijkt uitgesloten dat er in Kopenhagen een juridisch bindend verdrag wordt getekend. De Deense premier Lars Lokke Rasmussen wil een vijf tot acht pagina's tellend ''politiek bindend'' akkoord, met bijlages waarin de plichten van landen staan zoals de CO2-reductie van rijke landen in 2020.

Hij wil in 2010 een juridisch bindende tekst hebben van de top. Hij wil daarvoor een deadline stellen.

Kritiek

De Deense regering zegt dat er nog wordt onderhandeld over de tekst van het voorstel. Maar India uitte direct felle kritiek op het Deense conceptplan.

De Indiase minister van Milieu, Jairam Ramesh, zei in een reactie dat de VN-Klimaattop op een ''dood spoor'' zou terechtkomen als het Deense conceptvoorstel op tafel wordt gelegd.