DEN HAAG - Radovan Karadzic heeft woensdag beroep aangetekend tegen de beslissing van de strafkamer van het Joegoslavië-Tribunaal om hem een advocaat toe te wijzen.

Ook maakt de voormalige leider van de Bosnische Serven bezwaar tegen het door de strafkamer gegeven uitstel van zijn proces tot 1 maart volgend jaar.

Deze volgens Karadzic ''uit de lucht gegrepen'' termijn is volgens hem veel te kort om zich voor te bereiden.

Staking advocaten

Overigens blijkt uit stukken dat zijn juridische adviseurs in 'staking' zijn gegaan. In een brief aan Karadzic schreven de advocaten eerder deze week dat de griffie van het tribunaal zou zijn teruggekomen op mondeling gedane toezeggingen over hun honorering.

Zij lieten weten dat zij geen werkzaamheden meer zullen verrichten ''totdat alle achterstallige betalingen'' zijn verricht. De Amerikaanse advocaat Peter Robinson, die leiding geeft aan het team juridisch adviseurs, heeft bevestigd dat hij zijn werkzaamheden voorlopig heeft neergelegd, ook al wil hij dat geen staking noemen.

Op 5 november reageerde de griffie schriftelijk op een eerder verzoek van Karadzic om zijn team van juristen meer betaalde uren toe te kennen. Volgens Karadzic hadden onvoorziene omstandigheden ertoe geleid dat zijn mensen aan de voorbereiding van zijn proces aanzienlijk meer tijd dan voorzien hadden moeten besteden. Het zou daarbij gaan om 3180 uur ofwel 70.700 euro.

Slecht georganiseerd

De griffie was echter van mening dat het feit dat de juristen meer tijd nodig hadden, voor een groot deel te wijten was aan de manier waarop Karadzic zijn verdediging had georganiseerd. Daarom werden slechts 500 extra uur toegekend.

Tegen deze beslissing blijkt Karadzic op 10 november bezwaar te hebben aangetekend. Volgens hem is het extra werk dat zijn team moet verrichten, vooral het gevolg van de aanpak van de aanklagers.

Zo zouden die het grote aantal van 480 getuigen willen horen en een uitzonderlijk aantal documenten hebben geproduceerd. Dat slechts 500 extra uur worden vergoed, noemt hij absurd.