WASHINGTON - De hervorming van het Amerikaanse gezondheidszorg die president Barack Obama voorstaat, is een belangrijke stap dichterbij gekomen.

Een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden van het parlement in Washington stemde zaterdag in met een wetsontwerp daartoe.

In een reactie noemde Obama de stemming in het Huis ''historisch''. Hij is ervan overtuigd dat ook de Senaat van het parlement instemt met de hervorming, die er onder meer voor moet zorgen dat vrijwel alle Amerikanen een zorgverzekering hebben.

Van de 435 afgevaardigden in het Huis stemden 220 (219 Democraten en 1 Republikein) voor, twee meer dan de benodigde meerderheid van 218. Tegen waren 176 Republikeinen en 39 Democraten, de partijgenoten van Obama.

Overheidsbemoeienis

Republikeinen en conservatieve Democraten in het Huis vrezen te veel overheidsbemoeienis en/of maken zich zorgen over de verwachte kosten van ruim 800 miljard euro.

Ook was een amendement aan het wetsvoorstel gekoppeld om de financiële steun voor abortus verder te beperken. Dat kan voor sommige liberale Democraten onverteerbaar zijn geweest, zodat ook zij nee stemden.

In de Senaat echter kan de president zich praktisch geen dissidenten uit de eigen rijen veroorloven. De Democraten beschikken er precies over de benodigde 60 zetels om allerlei procedurele vertragingstactieken door de oppositie te voorkomen, maar een dissident kan roet in het eten gooien.

Debat

Naar verwachting begint het debat in de Senaat over enkele dagen. De Senaat zal stemmen over een eigen variant. Beide versies worden daarna in elkaar geschoven en opnieuw in stemming gebracht in beide kamers van het Congres. Bij goedkeuring kan Obama zijn handtekening onder de wet zetten.

In de VS zijn op dit moment 47 miljoen mensen onverzekerd en 25 miljoen onderverzekerd. Het is het enige geïndustrialiseerde land waarin niet alle inwoners verzekerd zijn van een ziektekostenverzekering.