DEN HAAG - Het net sluit zich volgend jaar rond veelvuldig spijbelende Nederlandse kinderen die in België op school gaan.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) heeft met de Vlaamse overheid afspraken gemaakt dat die gevallen via internet gemeld kunnen worden bij het IB-verzuimkantoor.

Dat systeem gaat vanaf augustus voor deze spijbelaars werken. Van Bijsterveldt heeft dat de Tweede Kamer geschreven.

Ouders

Die melding gaat dan naar de leerplichtambtenaar in de woonplaats van de hardnekkig spijbelende scholier. De leerplichtambtenaar gaat dan de ouders aanspreken.

Geeft dat geen resultaat dan kan de ambtenaar zijn bevindingen opsturen naar de officier van justitie.

In België gaan bijna tienduizend in Nederland wonende leerlingen naar school, voornamelijk op basis- en middelbare scholen.

IB-systeem

Het IB-systeem treedt in werking als de leerlingen per schooljaar meer dan dertig halve dagen niet in de Belgische schoolbanken zitten en eerdere pogingen geen resultaat hebben gehad.

Voor leerlingen in Nederland is het IB-verzuimkantoor al vanaf augustus in werking. Van Bijsterveldt wil met de aanpak onder meer schooluitval voorkomen.