WASHINGTON - De Amerikaanse president Barack Obama heeft donderdag tijdens een bijeenkomst met indianenleiders betere relaties met de indianen beloofd. Hij zei ook dat Washington hen niet langer zal vergeten.

Obama zei dat de indianenstammen tot op de dag van vandaag worden miskend. ''Weinigen werden meer gemarginaliseerd en genegeerd door Washington dan de indianen, de eerste Amerikanen'', aldus Obama.

''Het is een geschiedenis die is getekend door geweld, ziekte en beroving'', zei de president.

Obama beloofde te helpen om de armoede aan te pakken waarmee de meeste van de overgebleven indianengemeenschappen in de Verenigde Staten te kampen hebben.

Plan

Binnen drie maanden moet de regering een plan opstellen om de relaties met de verschillende stammen te verbeteren, aldus Obama.

De bijeenkomst, die door de leiders van 564 erkende stammen werd bijgewoond, was bedoeld om naar hun problemen te luisteren. Veel indianenleiders waren al in de hoofdstad om dinsdag de opening van de eerste indiaanse ambassade bij te wonen.