Het kabinet stelt 500 miljoen euro beschikbaar voor het Nederlandse bedrijfsleven om zo de klap van het Britse vertrek uit de Europese Unie - de Brexit - op te vangen. 200 miljoen euro van het beschikbaar gestelde geld gaat naar de visserij voor onder meer een saneringsregeling voor bepaalde vaartuigen.

De 500 miljoen euro vloeit voort uit Brussel en maakt deel uit van de zogeheten 'Brexit Adjustment Reserve', een pot Europees geld die wordt verdeeld onder lidstaten om de Brexit-klap op te vangen. Landen die het hardst zijn geraakt door het Britse vertrek krijgen de grootste geldsom. Voor Nederland is in totaal 886 miljoen euro beschikbaar gesteld. Alleen voor Ierland zat er meer geld in de Europese pot.

Van het halve miljard is 200 miljoen euro gereserveerd voor de visserij. Het grootste deel daarvan gaat naar een saneringsregeling voor vissersboten die door de veranderde vangstmogelijkheden uit de gratie zijn geraakt. Verder wordt er een stilligregeling opgetuigd en kunnen vissers een tegemoetkoming krijgen voor misgelopen inkomsten in het eerste kwartaal van 2021.

268 van de overige 300 miljoen euro gaat naar compensatie voor de kosten van bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes, douanegerelateerde opleidings-, ICT- en advieskosten en tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. De overige 32 miljoen euro gaat naar steun voor ondernemers die nieuwe markten willen ontdekken.