De Britse regering blijft voorlopig gesprekken voeren met Labour, de grootste oppositiepartij. Maar de Britse ministers onderstrepen dat ze de wetgeving die de Brexit mogelijk moet maken vóór het zomerreces willen doorvoeren. De vraag blijft of er een meerderheid voor te vinden is.

Een woordvoerder van premier Theresa May zegt dat het kabinet het eens is over hoe het verder moet. De regering wil daarnaast haast maken met het doorvoeren van de Brexit-deal.

De ministers vinden dat het Brexit-terugtredingsakkoord zo snel mogelijk moet worden doorgevoerd. Doorgaans begint dat reces halverwege de maand juli. De officiële Brexit-deadline ligt op 31 oktober.

Hoewel het Britse kabinet benadrukt dat er nog met Labour wordt onderhandeld "om te kijken wat er mogelijk is", blijft het onduidelijk of daar daadwerkelijk iets uit voortkomt. Details over de gesprekken zijn nog altijd schaars.

Er is dit jaar drie keer gestemd over de Brexit-deal waar de Britse regering en de Europese Unie anderhalf jaar lang over hebben onderhandeld. Driemaal was er geen meerderheid voor te vinden. Door te praten met de oppositie hoopt May in ieder geval een deel van de oppositie warm te laten lopen voor het akkoord.