Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond opnieuw geen meerderheid gevonden voor een van de alternatieve Brexit-plannen.

Maandag stond in het teken van een tweede serie zogeheten 'indicative votes'. Tijdens zo'n stemming wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild.

Het parlement wilde hiermee onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan dan dat van de Britse premier Theresa May een meerderheid kan worden gevonden.

De vier voorstellen die in stemming werden gebracht

  • In de Europese douane-unie blijven.
  • Het Noorse model: het VK blijft in de douane-unie en interne markt.
  • Een nieuw referendum houden over het uiteindelijke akkoord.
  • De EU om verlenging vragen voor het bereiken van een deal. Als dit niet lukt, dan een stemming over 'no deal' of terugtrekken artikel 50.

Voor geen van deze vier alternatieve Brexit-plannen is dus een meerderheid gevonden. Ook als er wel een meerderheid zou zijn gevonden, was het alsnog aan May zelf om te bepalen wat ze met de uitkomst zou doen.

Net geen meerderheid voor zachte Brexit-optie 'douane-unie'

Motie C, een voorstel voor een douane-unie met de EU na de Brexit, heeft maandagavond net geen meerderheid gevonden; 273 parlementsleden stemden voor deze optie, 276 stemden tegen.

Deze zachte vorm van de Brexit zou betekenen dat er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven worden. Dit model wordt ook wel het Turkijemodel genoemd, omdat dat land in 1995 zo'n douane-unie heeft gesloten met de EU. Brexiteers zijn tegen dit model, omdat het VK hierdoor geen eigen handelsverdragen met andere landen kan sluiten.

Motie D, een nog zachtere variant van de Brexit, werd weggestemd met 282 tegenstemmen tegenover 261 stemmen voor. Bij deze optie zou het VK onderdeel van de douane-unie en de interne markt blijven.

Het voorstel voor een referendum over welke deal er ook gesloten wordt, werd weggestemd met een verschil van twaalf stemmen. De vierde motie, over het kiezen tussen een 'no deal-Brexit' en het terugtrekken van artikel 50, vond lang geen meerderheid: 191 parlementsleden stemden voor, 292 tegen.

Zo stemde het Britse Lagerhuis Brexit-alternatieven weg
79
Zo stemde het Britse Lagerhuis Brexit-alternatieven weg

May brengt deze week eigen deal voor vierde keer in stemming

Na de bekendmaking van de uitslag liet Brexit-minister Stephen Barclay weten dat May haar deal deze week voor de vierde keer in stemming gaat brengen. Ook werd gemeld dat woensdag mogelijk een derde serie van 'indicative votes' zal volgen.

Mocht May alsnog een meerderheid voor haar plan vinden, dan kan de daadwerkelijke Brexit op 22 mei plaatsvinden. Als haar deal het niet haalt, wordt de kans op een 'no deal-Brexit' op 12 april, de nieuwe Brexit-deadline, groter.

Dinsdag volgt eerst nog een urenlange kabinetsvergadering.

Zo reageert May op de derde afwijzing van de Brexit-deal
74
Zo reageert May op de derde afwijzing van de Brexit-deal

Oppositie teleurgesteld over uitblijven oplossing

Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement zich woensdag opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen.

Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu zonder enige afspraak over elf dagen de EU verlaat, tenzij premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven, die evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, niets voelen voor een zachtere Brexit-deal dan May overeenkwam.

Brexiteer Julian Lewis vertelde dat 157 Tories zich vorige week hebben uitgesproken voor een 'no deal-Brexit'.