Met nog minder dan twee weken op de klok en nog geen oplossing in zicht, neemt het Britse parlement opnieuw de controle over van de Britse regering. Maandag staat in het teken van stemmingen over alternatieve Brexit-plannen. De leden van het Lagerhuis weten echter weer geen meerderheid te vinden. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte.

Hallo! Nieuwe week, zelfde Brexit-patstelling. Dit staat er op de agenda vandaag:

 • Het Lagerhuis stemde maandag opnieuw in een ronde 'indicative votes'.
 • Er waren vier 'alternatieve opties' geselecteerd voor stemming.
 • Het ging om niet-bindende stemmingen: de regering hoeft in principe niks te doen met de uitslag.
 • Voor geen van de moties kon een meerderheid in het Lagerhuis gevonden worden.
 • Vorige keer kon géén van de acht voorstellen op een meerderheid rekenen.
Lagerhuisvoorzitter Bercow heeft de volgende moties geselecteerd voor de stemming:

 • Motie C 'customs union' pleit voor het lid blijven van de Europese douane-unie. Deze optie kreeg bij de vorige ronde 'indicative votes' de meeste stemmen. Deze variant, die zich vooral richt op handelstarieven en de afzet van goederen is een veel zachtere Brexit dan May wil. Als de Britten lid blijven van de douane-unie, kunnen ze niet zelf handelsverdragen met andere landen sluiten. Dit model wordt ook wel het Turkijemodel genoemd.

 • Motie D 'common market 2.0' betreft de interne markt en richt zich op de 'vier vrijheden': vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Ook dit is een zachte variant van de Brexit. Noorwegen heeft bijvoorbeeld zo'n relatie met de EU. Als het VK voor deze optie gaat, blijven de Britten meebetalen aan het budget van de EU en hebben ze minder invloed op migratie. Motie D is dus nog iets zachter dan motie C.

 • Motie E 'confirmatory public vote' houdt in dat elke Brexit-deal die wordt gesloten vóór de ratificatie nog aan het volk voorgelegd moet worden in een referendum.

 • Motie G 'parliamentary supremacy' zoekt een verlenging van het Brexit-proces. Zo is er meer tijd om tot een toekomstige relatie te komen die aanvaardbaar is voor Brussel en Londen. Als dit niet mogelijk is, zal het parlement kiezen tussen 'no deal' of het intrekken van artikel 50.
maandag 1 april 2019 om 21:30
Ik zal het liveblog nu afsluiten, maar het is zeker niet de laatste keer dat we over de Brexit schrijven.

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rond de stemming van vanavond, kan je ons gepubliceerde artikel lezen.

Nog een fijne avond!
maandag 1 april 2019 om 21:12
Opnieuw is er in het Britse Lagerhuis geen meerderheid gevonden voor een alternatief Brexit-plan.

De uitslag:

 • Motie C: 273 stemmen voor, 276 tegen
 • Motie D: 261 stemmen voor, 282 tegen
 • Motie E: 280 stemmen voor, 292 tegen
 • Motie G: 191 stemmen voor, 292 tegen
maandag 1 april 2019 om 19:08
In het Lagerhuis is de stemming over de vier opties begonnen. Net als vorige week stemmen de parlementsleden op papier en kunnen ze 'ja' of 'nee' aankruisen. 

De uitslag wordt rond 23.00 uur Nederlandse tijd verwacht.
maandag 1 april 2019 om 18:58
Sammy Wilson, de woordvoerder van de Noord-Ierse gedoogpartij Democratic Unionist Party (DUP), heeft laten weten dat de partij voor geen van de vier amendementen zal stemmen.
maandag 1 april 2019 om 18:35
De woordvoerder van oppositiepartij Labour heeft laten weten dat de partij voor drie van de vier opties zal stemmen.

G is de enige motie waar Labour tegen zal stemmen. Deze motie legt de keuze tussen een 'no deal-Brexit' en het intrekken van artikel 50 bij het parlement, als het niet lukt om verlenging te krijgen van de EU én er op 10 april nog steeds geen deal op tafel ligt.
maandag 1 april 2019 om 17:51
BBC News meldt dat de politie twaalf demonstranten heeft gearresteerd. 

Ondertussen is het debat nog steeds aan de gang. Lagerhuisvoorzitter Bercow liet eerder weten dat veertig van de zogeheten 'backbenchers' willen spreken, maar hij ze niet allemaal aan het woord zal laten.

Een 'backbencher' is een parlementslid dat geen bijzondere verantwoordelijkheid draagt. De parlementsleden die wel een belangrijke verantwoordelijkheid hebben, zitten vaak vooraan in de banken.
maandag 1 april 2019 om 17:35
Het Lagerhuis heeft tot precies 21.00 uur Nederlandse tijd om te debatteren over de moties, daarna zal er gestemd worden. De uitslag wordt pas na 23.00 uur Nederlandse tijd verwacht.
maandag 1 april 2019 om 16:35
Deze drie alternatieve opties kregen vorige week, toen er voor het eerst werd gestemd tijdens een ronde van 'indicative votes', de meeste stemmen: 
 • In Europese douane-unie blijven (271 stemmen tegen, 265 voor)
 • In douane-unie en gedeelde markt blijven (283 stemmen tegen, 189 voor)
 • Uiteindelijk plan per referendum voorleggen aan Britse kiezer (295 stemmen tegen, 268 voor)

Deze drie opties zijn nu ook weer geselecteerd.
maandag 1 april 2019 om 15:45
Het debat over drie petities is begonnen.

De eerste petitie roept op tot het intrekken van artikel 50. De tweede roept op tot een nieuw referendum en de derde petitie verzoekt parlementsleden om de uitkomst van een referendum te respecteren.
maandag 1 april 2019 om 13:03
Goed, de vragenrubriek sluiten we voor vandaag. Bedankt voor alle leuke reacties, ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen. Mijn collega Priscilla zal jullie hier de komende uren wel nog op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.
maandag 1 april 2019 om 12:43
Vraag van Bernard Dijkdrenth:
Thomas, wanneer het komt tot een 'no deal' en het gerommel in het UK-parlement blijft wat het is, zijn er dan partijen die aansprakelijk gesteld kunnen worden, is dit al geregeld tijdens de onderhandelingen en wanneer dat niet zo is, hoe is die aansprakelijkheid te organiseren?

Antwoord:
De Britten hebben gekozen om te vertrekken uit de EU, sommigen willen zelfs liever géén deal dan de huidige deal. Dus in die zin is er wellicht economische schade, maar wel economische schade waarvan men wist dat het een mogelijkheid zou zijn. Als Britten dit niet fijn vinden, zijn de verkiezingen waarschijnlijk de manier om politici af te straffen of te belonen.
maandag 1 april 2019 om 12:40
Vraag van Ton van Zwet: 

Ik blijf het moeilijk vinden: wat is eigenlijk het verschil tussen de keuzes "Common Market" of de "Single Market"?

Antwoord:
Single Market, internal market of common market (in het Nederlands de Europese interne markt): het is allemaal hetzelfde.
maandag 1 april 2019 om 12:24
Even terugkomend op wat ik eerder in dit blog zei, over Sinn Féin. BBC meldt nu dat de Noord-Ierse partij op bezoek is bij EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier en Guy Verhofstadt, de Brexit-rapporteur van het EP. Het is trouwens niet de eerste keer dat ze dat doen. 

Michelle O'Neill van Sinn Féin zegt dat de gesprekken gericht zijn op het "verdedigen van het belang van het Goedevrijdagakkoord". "Lidstaten hebben beloofd om een harde grens te voorkomen, zelfs als er sprake is van een 'no-deal'", vervolgt ze. 

Sinn Féin is net als DUP een Noord-Ierse partij in het Britse Lagerhuis. In tegenstelling tot DUP is Sinn Féin een nationalistische partij, wat in deze context wil zeggen dat ze voor hereniging van het Ierse eiland zijn en dus koste wat kost willen voorkomen dat er een harde grens ontstaat op het Ierse eiland.
maandag 1 april 2019 om 11:37
Vraag van Rob Pijpers:

Kan May niet gewoon zeggen: ik trek Artikel 50 in? Is ze, wat gesuggereerd wordt, dit van plan als haar deal het voor de vierde keer niet haalt? Wat kan de EU doen rond Artikel 50? "Jullie komen er niet uit, ons geduld is op (Juncker), jullie gekibbel heeft ons al genoeg gekost, het gaat niet door."

Antwoord?
Of May dat kan doen zonder goedkeuring van het Britse Lagerhuis is niet helemaal duidelijk in het Britse recht (ik ben geen jurist, voor de goede orde). Feit is dat May dit idee totaal niet ziet zitten en er ook geen meerderheid voor is te vinden in het Lagerhuis. De EU kan Artikel 50 niet intrekken.
maandag 1 april 2019 om 11:05
Vraag van John Verschragen:
Als de meerderheid van het Britse parlement en uiteindelijk ook de regering daar kiest voor de douane- unie variant, is dan daarmee het 'backstop'-item ook van tafel? De douane-unie regelt handelsverkeer tussen landen.  Vrij Verkeer van mensen valt daar toch niet automatisch onder? Wat kan dan nog het probleem van de Britten? Financieel en/of medezeggenschap?

Antwoord:
Binnen een douane-unie spreken landen af dat ze onderling geen in- en uitvoertarieven rekenen en naar buiten toe ('derde landen') dezelfde tarieven rekenen. Het probleem van een douane-unie is dat er één handelsbeleid naar buiten toe is, dus een land niet zelfstandig handelsverdragen kan sluiten - iets dat de Britten, of in ieder geval de regering van Theresa May, wel willen. 

Het is mogelijk dat er in dit geval nog steeds een klein verschil van status noodzakelijk is voor Noord-Ierland, iets waar de DUP op tegen is. Turkije is lid van de douane-unie, maar niet van de interne markt. 

De Europese interne markt (of single market in het Engels) is gestoeld op de 'vier vrijheden': vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Noorwegen is bijvoorbeeld lid van de interne markt, maar niet van de douane-unie. Probleem hiervan is dat immigratie uit andere Europese landen een centraal punt was in de Brexit-campagne, en dat de interne markt vrij verkeer van personen vereist.
maandag 1 april 2019 om 10:46
Vraag van Bart de Rijk:
Sinn Fein heeft zeven zetels in de House of Commons, maar neemt die uit principe niet in aangezien deze Noord-Ierse partij het gezag van de House of Commons niet accepteert. 

Hun stem zou weleens doorslaggevend kunnen zijn om tot een zachte Brexit te komen; voor Sinn Féin zeker te verkiezen boven een 'no-deal' of zelfs harde Brexit.

Als zij hun principes terzijde zouden schuiven en toch komen stemmen, zou dit dan wel praktisch mogelijk zijn, of moeten hun MPs eerst ingezworen worden of anderszins maatregelen treffen om fysiek toegang te krijgen tot de House of Commons? Zij zijn immers, naar ik begrijp, nog nooit ter plekke geweest om aan een stemming deel te nemen. 

Antwoord:
De Noord-Ierse partij Sinn Féin zou dat kunnen doen, maar het lijkt er niet op dat ze gaan doen. De Ierse premier Leo Varadkar riep de Noord-Ierse partij eind vorig jaar nog op om te gaan stemmen om de patstelling te doorbreken, en om voor de deal van May te stemmen. De voorzitter van de partij heeft echter aangegeven dat ze weigeren om hun zeven parlementariërs naar het Lagerhuis te sturen.
maandag 1 april 2019 om 10:38
Vraag van Ray Kroese:
Voortbordurend op de vraag van Sietske: als er een harde Brexit komt, hoeft GB dan niet die rekening van 44 miljard (toch) te betalen? Of moeten ze die überhaupt betalen?

Antwoord:
41,8 miljard euro is het bedrag! Of ze moeten betalen is een stukje handelspolitiek en onderhandelingsstrategie. In principe kunnen de Britten gewoon weglopen van de onderhandelingstafel. Maar ja, ook bij een harde Brexit willen de Britten uiteindelijk wat van de EU: handelsrelaties. Dus kan de EU ook eisen stellen.

Om de verhoudingen nog even te schetsen: de EU heeft zonder het VK een bruto binnenlands product (bbp) van 13,5 biljoen euro. Het VK heeft een bbp van 2,4 biljoen euro.
maandag 1 april 2019 om 10:28
Vraag van Peter Smit:
Komt er bij een 'no deal'-Brexit’ (meteen) een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland? Ik denk het haast wel, maar waarom steunt de DUP dan het akkoord van May niet? En ik dacht dat ook ergens was vastgelegd (Goedevrijdagakkoord?) dat zo’n grens er absoluut nooit zou komen.

Antwoord:
DUP is een partij van Noord-Ierse 'unionisten', dat wil zeggen dat de unie van het Verenigd Koninkrijk voor hen het belangrijkst is, belangrijker dan het openblijven van de grens met Ierland. Dat is voor hun ook precies het probleem met de Irish backstop: Noord-Ierland krijgt daarin een (iets) andere status dan de rest van het Verenigd Koninkrijk. 

In het Goedevrijdagakkoord - het vredesakkoord waarmee de Ierse 'troubles' werden afgesloten - staat weinig letterlijks over een grens, behalve een zin over "de verwijdering van veiligheidsinstallaties". DUP was destijds overigens de enige partij in Noord-Ierland die het Goedevrijdagakkoord afwees.
maandag 1 april 2019 om 10:20
Vraag van Paul Schoenmakers: 

Ik hoorde vorige week in een van de nieuwsuitzendingen dat de zetels die de Engelsen bezetten in het Europese Parlement na de Brexit (zo deze doorgaat) verdeeld gaan worden over de andere landen. Weet u wat hiervan waar is? En zo ja, dan is dit toch vreemd want op dit stoeltjes moeten dan weer poppetjes zitten en die kosten vreselijk veel geld. Inherent hieraan is dan dat wij dit dan ook moeten betalen waardoor de kosten voor ons Europese burgers niet minder worden door het vertrek van de Engelsen maar hoger.

Antwoord:
Het VK heeft nu 73 zetels in het Europees Parlement (EP). Er zijn nu 751 zetels in het EP. Dat wordt na Brexit teruggebracht tot 705. 46 van de 73 Britse zetels blijven leeg en worden pas weer opgevuld als er ooit nieuwe EU-landen bijkomen. 27 zetels worden verdeeld onder de veertien landen die ondervertegenwoordigd zijn in het parlement. 

Wat betreft de kosten: Europarlementariërs verdienen bruto 8.757,70 euro per maand, plus 313 euro voor elke dag dat ze aanwezig zijn bij officiële vergaderingen. Een deel daarvan vloeit weer terug naar de belastingkist, gezien de Europarlementariërs ook belasting betalen. Boven op hun salaris hebben ze ook nog recht op 4.299 euro om te betalen voor hun kantoor en telefoonrekeningen.
maandag 1 april 2019 om 10:05
Guy Verhofstadt, de Brexit-rapporteur van het Europees Parlement (en oud-premier van België) denkt dat de Britten snel kunnen vertrekken als ze akkoord gaan met lidmaatschap van de Europese douane-unie. 

"Die nieuwe politieke verklaring kan dan op 10 april op een Europese top goedgekeurd worden en dan gaan wij de Britten de mogelijkheid geven dat tegen 22 mei te formaliseren in Engelse wetgeving", zei hij tegen het Vlaamse VRT

Langer uitstel zou hij een "ramp" vinden: "Dan gaan we twee, drie jaar over niks anders praten dan opnieuw over Brexit."
maandag 1 april 2019 om 09:59
Afgelopen weekend besloot de Duitse onderminister van Buitenlandse Zaken Michael Roth zich ook te mengen in de discussie.

"Der Brexit ist eine große Scheiße", zei hij tijdens een evenement van de Duitse sociaaldemocraten afgelopen zaterdag. Hij zei verder dat 90 procent van het Britse kabinet "geen idee heeft van hoe arbeiders leven, werken en zich gedragen", die bovendien "naar privéscholen en elite-universiteiten gingen".

Volgens Roth is "Europa een levensverzekering in tijden van crisis en Europa geeft de mogelijkheid om grenzen over te steken, muren te vernietigen, mensen samen te brengen en solidariteit te koesteren."
maandag 1 april 2019 om 09:48
Bij de vorige ronde 'indicative votes' won geen enkel voorstel een meerderheid, maar het voorstel met de meeste stemmen was de 'customs union': lidmaatschap van de Europese douane-unie. Dat is een veel zachtere Brexit dan May wil, en zou voorkomen dat de Britten zelf handelsverdragen kunnen sluiten met andere landen. 

Hierdoor wordt er aan alle kanten getrokken aan premier May. Conservatieve regeringsleden en andere 'Brexiteers' zeggen maandagochtend in diverse media dat ze niets zien in een zachtere Brexit. Een van de kopstukken van de 'Brexiteers', Jacob Rees-Mogg, zegt bezorgd te zijn over die zachtere Brexit, minister van Financiën Truss noemt de douane-unie 'zeer problematisch'. 

Ondertussen zegt de 'chief whip' van de Conservatieve partij, Julian Smith, tegen de BBC dat de regering al in 2017 duidelijk had moeten maken dat een zachtere Brexit onafwendbaar was nadat de Conservatieven hun absolute meerderheid in het Lagerhuis verloren.
maandag 1 april 2019 om 09:07
Vraag van Sietske de Klerk:

Ik heb een vraag over de Brexit. Waarom moet Engeland zo veel geld betalen om überhaupt uit de EU te mogen, en hoe kan het dat de EU zo veel eisen kan stellen aan Engeland? We zijn toch allemaal een vrij land?

Antwoord:
De EU werkt met een meerjarenbegroting die in dit geval loopt tot 2020. Er zijn ook projecten gestart die lopen tot 2030 of 2050. De EU wil dat het Verenigd Koninkrijk die afspraken nakomt. 

De Britten kunnen natuurlijk besluiten om dat niet te betalen, maar daarmee schieten ze zelf weinig op. De Britten willen namelijk ook wat van de Europese Unie: nieuwe afspraken over bijvoorbeeld handel, rechten van burgers en een transitieperiode zodat ze niet in één klap uit de EU vertrekken.

De EU heeft vanaf het begin van het Brexit-proces gezegd dat als de Britten nieuwe afspraken willen maken, ze wel de afscheidsrekening moeten betalen. Andere eisen die de EU heeft gesteld voordat er überhaupt verder wordt onderhandeld zijn de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, en de rechten van EU-burgers in het VK (en andersom).
maandag 1 april 2019 om 08:50
Hoe ziet het Brexit-proces er ook alweer uit?