De groei van de Nederlandse export naar het Verenigd Koninkrijk is sinds het Brexit-referendum in 2016 flink achtergebleven ten opzichte van die naar andere Europese landen, blijkt maandag uit een analyse van het ING Economisch Bureau.

Groeit de uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk sinds 2016 nog met 6 procent, de exportgroei naar de rest van Europa komt uit op 17 procent. De stijging van de uitvoerwaarde van goederen is gestagneerd.

Dat komt vooral doordat het Britse pond sterk in waarde gedaald is. Dit valuta-effect heeft de exportwaarde naar het Verenigd Koninkrijk vorig jaar met bijna 11 miljard euro gedrukt.

Vorig jaar kwam de exportwaarde van goederen en diensten naar het Verenigd Koninkrijk daardoor uit op ruim 60 miljard euro, in plaats van zo'n 71 miljard euro.

Vooral bedrijven in de landbouw en visserij, industrie en transport lijden onder de Brexit. Zij hebben niet alleen last van het valuta-effect, maar ook van een dalende vraag vanuit het Britse bedrijfsleven.

Ook het vanuit Rotterdam en Hoek van Holland naar het Verenigd Koninkrijk vervoerde tonnage over zee groeide minder hard. Vrachtwagens vervoeren sinds het referendum jaarlijks 3 procent meer goederen over de Noordzee, in de drie jaar voor het referendum kwam de jaarlijkse groei uit op 7 procent.