De aankomende Brexit levert de Nederlandse financiële sector 225 tot vijfhonderd banen op, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. Ook de Autoriteit Financiële Marken (AFM) schat het aantal op "enkele honderden".

Van twintig bedrijven is al bekend dat zij Groot-Brittannië voor Amsterdam zullen verlaten als er een Brexit komt.

Veel financiële instellingen in Londen zijn verplicht hun Europese klanten te bedienen vanuit een land in de Europese Unie. Amsterdam profiteert daarvan.

De AFM schat dat circa dertig bedrijven naar Amsterdam zullen trekken. Al in oktober gaf de financiële waakhond aan dat het aantal directe banen dat dit oplevert op enkele honderden wordt geschat. Hiermee zou Nederland na de Brexit het handelscentrum van Europa worden.

Merendeel banen blijft in Londen

30 tot 40 procent van de Europese kapitaalmarkt waarmee bedrijven en overheden zich financieren zal naar Amsterdam verhuizen.

Dat komt doordat veel financiële instellingen om de Europese markt te bedienen slechts de hoogst noodzakelijke voorzieningen van Londen naar Amsterdam verhuizen. Veel banen blijven dus in Londen.