De hoogtijdagen van de Nederlandse economie lijken voorbij. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Nederlandse economie de komende jaren nog wel groeien, maar raakt de vaart er een beetje uit.

Voor 2018 rekent het IMF op een groei van 2,6 procent. Daarmee is sprake van een daling van 0,3 procentpunt ten opzichte van 2017. Dit jaar zal het tempo verder vertragen tot 2,2 procent en voor volgend jaar houdt het fonds rekening met 2,1 procent groei.

Het IMF benadrukt dat de Nederlandse economie de voorbije jaren op stoom was, geholpen door de binnenlandse vraag en de export. Ook de arbeidsmarkt, fiscaal beleid en de "booming" woningmarkt speelden de groei in de kaart. Ook de bankensector is daarbij de voorbije jaren financieel gezonder geworden.

Onder meer handelsspanningen en de aanstaande Brexit zetten volgens het IMF een rem op de groei. Ook wijst het IMF weer op de relatief hoge schuldenlast die Nederlandse huishoudens in doorsnee hebben.