Burgers en bedrijven voor wie een Brexit zonder deal tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie direct fiscale gevolgen heeft, krijgen langer de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) werkt aan een overgangsregeling, laat hij weten aan de Tweede Kamer.

In het geval van een harde Brexit, zonder goede scheidingsafspraken, wordt het Verenigd Koninkrijk na het vertrek uit de EU eind maart een zogenoemd derde land.

Mensen die in het Verenigd Koninkrijk wonen en in Nederland belasting betalen, verliezen dan bijvoorbeeld het recht op heffingskortingen en het recht op bepaalde aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek.

Die abrupte veranderingen knellen volgens Snel des te meer, omdat ze in de loop van het belastingjaar plaatsvinden. Daarom werkt de staatssecretaris aan een oplossing waarbij voor veel belastingwetten nog dit hele jaar gedaan zal worden alsof Groot-Brittannië nog gewoon lid is van de EU.