Slechts een minderheid van de Nederlandse industriële bedrijven zegt volledig voorbereid te zijn op de Brexit. Dat komt naar voren uit een enquête die werkgeversorganisaties VNO-NCW en FME samen met KPMG Meijburg en de Nederlands Britse Kamer van Koophandel (NBCC) hebben gehouden onder tweehonderd ondernemers uit de sector.

Van hen zegt 17 procent de voorbereiding op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk te hebben afgerond, voor zover dat mogelijk is. Circa 36 procent is al wel begonnen met het treffen van maatregelen, maar is nog niet klaar. Daar staat tegenover dat 38 procent van de industriële bedrijven zich nog oriënteert op de te zetten stappen, terwijl een op de tien ondernemers nog niet is begonnen.

De Brexit vormt volgens de organisaties een groot risico voor de Nederlandse industrie, die voor zo'n 15 miljard euro exporteert naar het Verenigd Koninkrijk. De onzekerheid wordt alleen maar groter door de beslissing van de Britse regering om toch met de EU te heronderhandelen over de zogeheten 'backstop'-regeling in het eerder gesloten Brexit-akkoord.

Ondernemers in de Nederlandse industrie vrezen vooral dat een 'no deal-Brexit' vertragingen aan de grens, ingewikkeldere procedures en meer administratieve rompslomp oplevert.