De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vindt het zorgwekkend dat er tien weken voordat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie beoogt te verlaten nog steeds grote onzekerheid over de voorwaarden is.

In combinatie met de verdeeldheid in het Britse parlement vergroot dit volgens de toezichthouder de kans op een 'no deal'-Brexit.

In dat geval kunnen ondernemingen hun toegang tot de Britse financiële markten verliezen, met onzekerheid over de continuïteit van de effectenhandel en internationale bank- en verzekeringsdiensten tot gevolg.

Ook kan de uitbesteding naar Britse partijen in het geding komen. Volgens de AFM is het daarom belangrijk dat financiële instellingen zich actief voorbereiden op een 'no deal'-Brexit en hun voorbereidingen opschalen.

De AFM bereidt zich naar eigen zeggen voor op verschillende Brexit-scenario's. Mogelijk komt 30 tot 40 procent van de Europese kapitaalmarkt naar Nederland. Dit geldt voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkt. Dat vraagt niet alleen meer capaciteit voor het verlenen van nieuwe vergunningen, maar er zal ook meer doorlopend toezicht nodig zijn en het vraagt forse investeringen in IT, aldus de toezichthouder.

De AFM kwam donderdag met haar agenda voor 2019. Naast de Brexit is het voorkomen van onverantwoord gebruik van technologie en data als gevolg van de toenemende digitalisering van financiële dienstverlening een belangrijk punt voor de toezichthouder. Ook gaat dit jaar extra aandacht uit naar het tegengaan van witwassen en andere financieel-economische criminaliteit.