Het kabinet van de Britse premier Theresa May heeft zich half november na een marathonsessie achter het Brexit-akkoord geschaard. Wat staat er in de voorlopige deal?

De Ierse grenskwestie

Het hoofdstuk over de Ierse grens zal door velen als eerst gelezen zijn. De kwestie is al maanden het meest heikele punt in de Brexit-onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Als het VK de Europese Unie verlaat, ontstaat er namelijk een harde grens op het Ierse eiland. Na jaren van onrust en geweld willen beide partijen dit voorkomen. Om dit af te wenden zijn er allereerst afspraken gemaakt over de transitieperiode. Deze kan, mits beide partijen het daarover eens zijn, verlengd worden.

Mochten de onderhandelaars het in de transitieperiode niet eens worden over de Ierse grens, treedt de zogeheten 'backstop' in werking. Hierin is afgesproken dat het Verenigd Koninkrijk tijdelijk in een douane-unie blijft met de EU. De douane-unie geldt voor alle producten, behalve die uit de visserij.

In het akkoord staat dat het Verenigd Koninkrijk niet zelfstandig uit de backstop kan stappen. Zolang ze daar niet uit zijn, kan de regering van May niet zelfstandig handelsakkoorden met andere landen sluiten.

Financiële markten en gelijk speelveld

De toegang van Britse banken tot de Europese Unie wordt ook beperkt. In de voorwaarden van de overeenkomst is opgenomen dat autoriteiten in Brussel de bevoegdheid krijgen om de toegang van Britse financiële instellingen tot de Europese markt te blokkeren.

Dit gebeurt op het moment dat er sprake is van een zogeheten ongelijk speelveld. Hierover is afgesproken dat het VK op de gebieden van concurrentie, belastingen, staatssteun en arbeids- en milieustandaarden de backstopperiode niet van de EU mogen afwijken.

Burgerrechten

Voor burgers van de Europese Unie die nu in het Verenigd Koninkrijk studeren, wonen of werken, verandert er niets.

Dit geldt ook voor de Britse burgers binnen de Europese Unie. De Britten kunnen voor de rest van hun leven in de EU blijven wonen en werken.

May: 'Brexit-overeenkomst in belang van hele land'
102
May: 'Brexit-overeenkomst in belang van hele land'

Visserijen

Een ander punt waar langdurig over gesteggeld is, is die van de visserij. Brussel wilde Britse vissers alleen toegang tot de Europese markt verlenen wanneer Europese vissers in Britse wateren mochten vissen.

Een beslissing hierover is uitgesteld. Volgens het ontwerpakkoord worden er invoerheffingen gerekend over Britse vis, totdat er een definitief akkoord wordt bereikt over de toegang tot Britse wateren.

De afscheidsrekening

Verder zijn de afspraken omtrent de afscheidsrekening die het Verenigd Koninkrijk aan de EU moet betalen vastgelegd in het akkoord. De Britten gaan 'gewoon' tot en met 2020 meebetalen aan de Europese begroting.

Hiervoor wordt 39 miljard pond gerekend, een kleine 45 miljard euro. Een deel van deze som zal naar de pensioenen van Europese ambtenaren gaan. Deze betalingen kunnen doorgaan tot 2064.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!