Het wegvallen van de Britse bijdrage aan de EU-begroting na de Brexit in 2019 mag geen excuus zijn om te snoeien in de uitgaven van de EU. 

Er is juist meer geld nodig om de landbouw te kunnen blijven steunen en om nieuwe uitdagingen als terreurbestrijding, de aanpak van klimaatverandering en het beheersen van migratie te bekostigen, vindt het Europees Parlement.

Een ruime meerderheid stemde in Straatsburg voor een verhoging tot 1,3 procent van het bruto binnenlands product van de overgebleven 27 EU-landen voor de periode van 2021 tot en met 2027. De lopende meerjarenbegroting (van 2014 tot 2021) bedraagt 1 procent van de opgetelde economieën van de 28 EU-landen, oftewel ruim 960 miljard euro.

Londen heeft beloofd nog te blijven meebetalen aan het huidige zogenoemde meerjarig financieel kader (MFK), maar na 2020 ontstaat er een gat van 12 tot 14 miljard euro per jaar. Het parlement wil niet snijden in landbouwsubsidies en de ontwikkeling van arme regio’s.

Bezuinigen 

De VVD stemde tegen. Jan Huitema: ''Voor elk huishouden, elk bedrijf en de overheid geldt: wil je ergens meer aan uitgeven, dan moet je elders bezuinigen. De grote fracties vragen domweg meer geld.'' Ook het plan om allerlei vormen van Europese belastingen, bijvoorbeeld op plastic, als inkomstenbron in te voeren, zint de partij niet.

Ook D66'er Gerben-Jan Gerbrandy stemde tegen. ''De brexit geeft ons de unieke kans het MFK grondig te hervormen. Het parlement laat de kans lopen op een toekomstgerichte, transparante en flexibele begroting.''

De Europese Commissie komt op 2 mei met haar voorstel voor de nieuwe begroting. Premier Mark Rutte heeft beloofd zijn ''uiterste best'' te doen om te zorgen dat de Nederlandse afdracht aan de EU na 2020 niet stijgt.