Tijdens haar derde zogeheten Brexit-speech heeft de Britse premier Theresa May vrijdag gezegd dat ze streeft naar een overgangsperiode van twee jaar nadat de Britten de Europese Unie formeel hebben verlaten in 2019.

Deze transitieperiode moet dienen als overgang naar een nieuw akkoord waarin de Britten vastleggen hoe ze samenwerken met de EU.

Volgens May is de overgangsperiode van belang vanwege de omvangrijke handelsbetrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. Ze wil daarom zo snel mogelijk een akkoord bereiken met de EU over de details van een dergelijke overgangsperiode.

De overgangsperiode, waar May eerder al op aanstuurde, is volgens haar belangrijk voor bedrijven en ook voor burgers. Zij moeten zich volgens May kunnen voorbereiden op de veranderingen die gaan komen na de Brexit.

May benadrukte daarbij ook het belang van een einddatum van de transitieperiode, zodat er geen oneindige situatie gaat ontstaan.

Geen belemmeringen

Naast het streven om tot een akkoord te komen met de EU over een transitieperiode, is het volgens de Britse premier belangrijk dat het VK er alles aan doet om te voorkomen dat de handel tussen de EU en het VK belemmerd zal worden door de nieuwe grenzen die zullen ontstaan na de Brexit. 

May benadrukte daarbij de gedeelde handelswaarden tussen de EU en het VK zoals vrije handel en consumentenrechten, die volgens haar centraal moeten staan in een nieuw akkoord. 

Inrichting akkoord

In de speech kwam verder naar voren dat het Verenigd Koninkrijk streeft naar een maatwerkakkoord met de EU. Bestaande handelsafspraken zoals de EU bijvoorbeeld met Canada heeft, zijn voor de Britten geen optie. Volgens May kunnen de EU en het VK betere afspraken maken met elkaar, die goed zijn voor beide economieën.

De Brexit-speech, die in het Italiaanse Florence plaatsvond, was de derde speech van May sinds ze het zogeheten artikel-50 activeerde, waarbij de uittreding van een lidstaat van de EU formeel wordt gestart.

Van de speech werd van tevoren veel verwacht. Zo zou May meer bekend maken over de bedragen die het Verenigd Koninkrijk van plan zou zijn te betalen aan de EU in het kader van bestaande EU-overeenkomsten. May zei wel dat ze bestaande verplichten na zal leven, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap en veiligheid, maar concrete bedragen noemde ze niet.

Migratie en terrorisme

Een van de kernpunten van de toespraak van May was om te benadrukken dat de EU en het VK ook na de Brexit moeten samenwerken. Als voorbeeld noemde ze de samenwerking tussen Italië -de locatie waar haar toesprak plaatsvond- en het VK op het gebied van hulp aan vluchtelingen en op het gebied van het bestrijden van terrorisme.

Migratie en terrorisme zijn volgens May slechts twee voorbeelden van zaken die alleen opgelost kunnen worden in samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

"We keren de EU de rug niet toe en we willen ook niet dat de EU mislukt. We moeten streven naar een nieuwe vorm van samenwerking waarin we van elkaar kunnen profiteren. We verlaten de EU misschien wel, maar we verlaten Europa niet", zo concludeerde May in haar speech, die volgens haar vooral draaide om het uitdragen van "de mogelijkheden van samenwerking" tussen de EU en het VK.

EU

In een eerste reactie op de speech van May, zei EU-onderhandelaar Michel Barnier blij te zijn met de constructieve aard van de toespraak van May. Hij stelde echter wel dat het in de speech ontbrak aan duidelijkheid en dat meer uitleg van May nodig is over wat haar uitspraken betekenen voor de onderhandelingspositie van het Verenigd Koninkrijk.

Volgens DUP, de partij die gedoogsteun levert aan de regering van May, "lijken de agressieve EU-onderhandelaars vastbesloten zo veel schade als mogelijk toe te brengen aan het Verenigd Koninkrijk''.