De verhuizing van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) van Londen naar het Europese vasteland kan een prijzige kwestie worden. Volgens een rapportage van het Europees Parlement loopt het huurcontract tot 2039 en is er geen opzeggingsclausule.

 De huurkosten tot die tijd worden geschat op bijna 350 miljoen euro, wordt met ''enige zorg’’ geconstateerd.

De Europese Commissie wil dat het Verenigd Koninkrijk de kosten draagt die gepaard gaan met het Britse vertrek uit de EU. Of dat ook het geval zal zijn is onderdeel van de onderhandelingen die deze zomer van start gaan.

Ongeveer twintig lidstaten willen het medicijnenagentschap naar hun land lokken, aldus ingewijden. Nederland droeg vorige week de regio Amsterdam voor als kandidaat. Bij de instelling met een jaarlijkse begroting van zo’n 300 miljoen euro werken ongeveer negenhonderd mensen.

'Stommiteit'

PVV-Europarlementariër Olaf Stuger spreekt van een ''stommiteit van de grootste orde’’. ''Ieder weldenkend mens weet dat je geen huurverplichting van dertig jaar moet aangaan zonder opzeggingsclausule.’’

Ook de Europese Bankautoriteit (EBA) moet naar de andere kant van het Kanaal. Het Europees Parlement keurde donderdag een voorstel goed om beide agentschappen naar Straatsburg te verhuizen. In ruil zou Frankrijk moeten toestaan een einde te maken van het maandelijkse verhuiscircus van het Europees Parlement van Brussel naar Straatsburg.

Het parlement heeft al veel vaker opgeroepen om alle vergaderingen in Brussel te houden. Een stap die minstens 114 miljoen euro per jaar zou besparen. Frankrijk is echter niet bereid de tweede zetel in Straatsburg op te geven.

Druk opvoeren

Onder meer ChristenUnie-Europarlementariër Peter van Dalen had zich hard gemaakt voor het voorstel. Dat geldt ook voor zijn CDA-collega Esther de Lange. ''Dit moet meegenomen worden in de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, en het zou daarom goed zijn als nationale parlementen die zich hier al jaren druk om maken ook de druk opvoeren op hun regeringen.’’