Het Europees Parlement heeft woensdagochtend ingestemd met de resolutie waarmee de Europese Unie de onderhandelingen voor de Brexit ingaat.

In de resolutie staan de voorwaarden van het parlement om in te kunnen stemmen met de scheiding. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk moet ruim voor de Europese verkiezingen in mei 2019 van kracht worden.

In de richtlijnen staat het Verenigd Koninkrijk alle financiële verplichtingen die het land is aangegaan als EU-lid moet nakomen. De afspraken die worden gemaakt bij de Brexit-onderhandelingen duren maximaal drie jaar en vallen onder toezicht van het Europese Hof van Justitie.

Britse burgers in de EU en Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk zullen dezelfde behandeling krijgen. De onderhandelingen over handel en samenwerking op veiligheidsgebied zullen los van elkaar staan. Maar het Verenigd Koninkrijk moet wel meegaan in Europese milieuwetgeving en anti-belastingontduikingsmaatregelen om gunstige handelsafspraken te kunnen maken met de EU.

Grote instellingen

Grote Europese instellingen als de European Banking Authority en de European Medicines Agency zullen hun hoofdkantoor uit Londen weghalen. Voor deze instanties moet een nieuwe locatie binnen de EU worden gezocht.

Alle grote extra kosten die de Europese Unie moet maken vanwege de Brexit zullen op het Verenigd Koninkrijk worden verhaald.

Vrij verkeer personen

Voor de stemming liet de Britse premier Theresa May al weten dat het vrije verkeer van personen zoals dat binnen de EU bestaat, om praktische redenen nog een tijd in Groot-Brittannië kan blijven gelden, terwijl het land dan al geen EU-lid meer is. Ze suggereert een soort overgangsregeling die moet ingaan na het bereiken van een Europees-Brits akkoord over de Brexit.

May schat dat personen, bedrijven en overheden dan tijd nodig zullen hebben om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. De Britse premier heeft eind maart formeel het lidmaatschap van de Europese Unie opgezegd.

Volgens de regels van de EU heeft het Verenigd Koninkrijk twee jaar om in onderhandelingen het vertrek te regelen en is het hoe dan ook over twee jaar geen lid meer.

Tijdlijn: Dit gebeurde er na het Brexit-referendum
Tijdlijn: Dit gebeurde er na het Brexit-referendum