De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft vrijdag een officieel verzoek ingediend voor een nieuw referendum over de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Via een brief aan de Britse premier Theresa May verzoekt Sturgeon om een nieuwe volksraadpleging. 

In 2014 koos de Schotse bevolking er nog voor om onderdeel van het Verenigd Koninkrijk te blijven. Maar Sturgeon ziet de Britse afscheiding van de Europese Unie als nieuwe situatie, waardoor een nieuw referendum op zijn plaats is. De meerderheid van de Schotse bevolking wil onderdeel blijven van de EU. 

Nu de Brexit officieel in gang is gezet verzoekt Sturgeon om ook een nieuw referendum in Schotland toe te staan. Via Twitter maakte de premier de brief die ze stuurde aan May openbaar. 

"In deze veranderlijke omstandigheden moeten de Schotten zelf de keuze hebben om hun toekomst te bepalen", staat in de brief. "Het is niet de vraag of maar hoe het mandaat van het Schotse parlement wordt gerespecteerd en opgevolgd", zei Sturgeon.  

Sturgeon wil het referendum in 2018 of 2019 houden. 

Parlement

Het Schotse parlement stemde dinsdag voor een voorstel van Sturgeon over het houden van een nieuwe referendum over de onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk.

Het besluit over het houden van een referendum ligt echter in handen van het Britse parlement in Londen. Het Schotse parlement heeft met de goedkeuring Sturgeon toestemming gegeven om een mandaat te zoeken voor een nieuwe volksraadpleging.

May

De Britse premier Theresa May liet half maart weten dat ze de Schotten geen toestemming wil geven voor een nieuwe stemming over onafhankelijkheid.  

Ze vond de timing beroerd en is bang dat een nieuw referendum de onderhandelingen met de Europese Unie over een Brexit in gevaar brengt.