'Handelsakkoord Verenigd Koninkrijk niet binnen twee jaar na Brexit'

De Adviesraad voor Internationale Vraagstukken (AIV) verwacht dat het niet lukt om binnen twee jaar een handelsakkoord te sluiten met het Verenigd Koninkrijk na de uittreding uit de Europese Unie.

Dat schrijft de raad in een advies aan het nog te vormen kabinet. De AIV pleit voor een overgangsperiode na het officiële vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, de zogenoemde Brexit, zo meldt BNR.

De EU moet zich als een blok blijven opstellen en zich niet tegen elkaar laten uitspelen door de Britten, zegt AIV-voorzitter Monika Sie. Het kabinet zou moeten inzetten op een veelomvattend vrijhandelsakkoord met de Britten.

"De samenwerking tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk blijft van groot belang om veiligheid, vrijheid en welzijn te verzekeren in Europa. Voortzetting van samenwerking draagt ook bij aan stabiliteit en perspectief voor mensen in de landen rondom Europa", aldus Sie.

Volgens de AIV moet vooral getracht worden de schade voor het bedrijfsleven zo veel mogelijk te beperken in de periode tot het sluiten van een handelsakkoord. Dat gaat volgens de raad meer dan twee jaar duren, omdat dit soort handelsverdragen zeer complex zijn.

Vrij verkeer

De raad vindt ook dat de Brexit niet moet worden aangegrepen om discussie te voeren over het recht van vrij verkeer van werknemers binnen de EU. 

Onder anderen minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher wil het vrij verkeer aanpassen, omdat het leidt tot oneerlijke concurrentie. Midden- en Oost-Europese arbeiders werken onder cao-niveau in rijke landen zoals Nederland en Duitsland. Bijvoorbeeld in de transport en de bouw.

Nederland en andere EU-landen willen 'gelijk loon voor gelijk werk op een gelijke plek'. Daarvoor moet de zogeheten detacheringsrichtlijn worden aangepast.

Volgens de AIV maakt een herziening hiervan echter alleen kans bij de landen in Midden- en Oost-Europa als die buiten de brexitonderhandelingen wordt gehouden.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie