Nederland is na een Brexit mogelijk aanzienlijk meer kwijt aan de Europese Unie. Omdat het Verenigd Koninkrijk een nettobetaler is, kan het Britse vertrek leiden tot een gat in de EU-begroting dat andere lidstaten moeten dichten.

Volgens een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zou ons land de afgelopen jaren netto gemiddeld 442 miljoen per jaar meer hebben moeten betalen aan Brussel als de Britten niet tot de unie hadden behoord.

Het Verenigd Koninkrijk geldt nu als een van de grootste financiers van de EU. Vorig jaar waren de Britten netto goed voor een kleine 11 miljard euro. Als het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de EU, zal er meer door de andere landen opgehoest moeten worden.

Het CBS benadrukt dat nu nog niet is te overzien wat voor gevolgen een Brexit zal hebben: "Die gevolgen hangen onder meer af van hoe deze Brexit vorm krijgt en welke afspraken gemaakt zullen worden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk."

Grootste nettobetaler

Nederland is van alle lidstaten relatief gezien al de grootste nettobetaler. Gemiddeld gaat er jaarlijks dik 0,4 procent van het bruto nationaal inkomen richting de Europese instellingen in de Belgische hoofdstad.

Vorig jaar was Nederland bijna 6 miljard euro kwijt. Via subsidies en andere ontvangsten kwam wel geld terug, waardoor de nettoafdracht van Nederland op 3,5 miljard euro uitkwam.

Dat betekent dat iedere Nederlander in 2015 netto iets minder dan 150 euro betaalde aan de EU. Zonder het Verenigd Koninkrijk zou dat bedrag ongeveer 176 euro zijn geweest.

Tijdlijn: Dit gebeurde er na het Brexit-referendum
Tijdlijn: Dit gebeurde er na het Brexit-referendum

Gevolgen

Om de gevolgen van de Brexit beter in kaart te brengen, heeft het CBS ook onderzoek gedaan naar de handel en Nederlandse bestedingen in het Verenigd Koninkrijk. Het blijkt dat dat handel van goederen na het Britse referendum van 23 juni verder is toegenomen.

Vooralsnog lijkt de keuze van de Britten om de EU vaarwel te zeggen het toenemend belang van het Verenigd Koninkrijk voor de Nederlandse export niet te hebben verstoord.

Bestedingen

Overigens hebben Nederlanders hebben in het derde kwartaal van dit jaar 16 procent minder besteed in het Verenigd Koninkrijk vergeleken met een jaar eerder. Dit is waarschijnlijk mede te danken aan de koersval van het Britse pond sinds het referendum.

Vooral het zakelijke reisverkeer van Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk heeft een knauw gekregen. De zakelijke bestedingen lagen meer dan een kwart lager dan in het derde kwartaal vorig jaar.