Kamer wil geen 'rancune' en 'strafexpedities' na Brexit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moet zonder "rancune" verlopen en niet uitlopen op een "strafexpeditie".

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en PvdA-leider Diederik Samsom hamerden er maandag tijdens het Kamerdebat over de Brexit op, dat het vertrek van de Britten snel, maar zorgvuldig moet worden georkestreerd.

De coalitiepartijen zijn het erover eens dat de Brexit een "wake up call" is voor de Europese Unie. Volgens Zijlstra moet Europa lessen trekken en uitleggen dat het staat voor meer dan alleen een gemeenschappelijk markt en economische groei. "Dat zegt de gemiddelde inwoner in een dorp niets", aldus Zijlstra.

Hij ziet het als de taak van politici om ook de voordelen van de EU beter te benoemen. Samsom vindt dat de EU nu moet tonen dat het er voor iedereen is.

SP-leider Roemer ziet in het vertrek van de Britten een teken dat Europa moet hervormen. Hij pleit voor een hervorming van de EU middels een referendum. Een volksraadpleging over een Nederlands vertrek, Nexit, gaat de SP te ver. De PVV en VNL zijn vooralsnog de enige partijen in de Kamer die achter een Nexit staan.

Dinsdag komen de Europese regeringsleiders bijeen in Brussel tijdens een Europese top over de Brexit. Voor premier Mark Rutte staat daar het behartigen van de Nederlandse belangen voorop. Dat betekent dat de Britten de tijd moeten krijgen om uit de "ernstige crisis" te komen en te stabiliseren. Hij noemde het "onverstandig" om het VK te dwingen om snel uit de Unie te treden. Daarnaast is het voor Nederland, als exportland, belangrijk om aan nieuwe relaties met Groot-Brittannië te werken.

Verlaging kredietstatus

Ook maandag zijn de beurzen in de ban van de Brexit. Door de onzekerheid rond het vertrek van de Britten, gingen de Europese aandelenmarkten opnieuw hard onderuit. Maandagavond verlaagde kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) de kredietstatus van Groot-Brittannië met twee stappen van AAA naar AA.

Desalniettemin viert PVV-leider Geert Wilders de uittreding van de Britten, omdat, vindt hij, zij hun soevereiniteit terug hebben. Hij verwacht dat de instabiliteit van korte duur zal zijn.

Dit tot grote verbazing van het CDA, D66 en GroenLinks. CDA-leider Sybrand Buma wijst erop dat de financiële klappen op de beurzen directe gevolgen hebben voor de Nederlandse pensioenfondsen en de Nederlandse ouderen. 

GroenLinks-leider Jesse Klaver vergeleek de beloftes van Wilders met die van de Britse Nigel Farage, voorstander van de Brexit. Farage hield de Britse kiezer voor dat er wekeljks 350 miljoen pond naar de EU ging die na de Brexit naar de Britse gezondheidszorg zou gaan. Dat klopte niet. 

Artikel 50

Ondertussen is er nog een hoop onduidelijk over de volgende stappen die de Britten moeten nemen. Om officieel uit de EU te treden, kan een lidstaat de Artikel 50-procedure activeren. 

Duitsland en Frankrijk willen dat Cameron zo snel mogelijk begint met de uittreding zodat er een einde komt aan de onzekerheid. Cameron wil dat besluit echter zelf niet nemen. Hij laat die beslissing aan zijn opvolger, die over drie maanden van de Brexit een feit moet maken. De onderhandelingen die volgen met de EU kunnen vervolgens tot wel twee jaar in beslag nemen. 

Chaos

Wie deze taak op zich zal nemen, is nog onduidelijk. Boris Johnson, de oud-burgemeester van London en het gezicht van de Brexit-campagne, zou een kandidaat kunnen zijn. Maar hij zal te maken krijgen met een dreigende recessie, een vertrek van Schotland uit het Verenigd Koninkrijk en een eiland dat in twee kampen van 'Brexiteers' en 'Bremainers' is uitgevallen.

Wie de leider bij de conservatieven zal worden om het VK naar een Brexit te leiden, is volkomen ongewis. 

Aan de andere zijde van het politieke spectrum is de politieke chaos bij Labour compleet. Ook daar heerst een leiderschapscrisis.

Labour-leider Jeremy Corbyn weigert gehoor te geven aan verschillende leden van zijn schaduwkabinet om op te stappen. Hem wordt verweten dat hij zich niet genoeg heeft ingespannen om een Brexit te voorkomen. Maar van aftreden wil de Labour-leider niet weten.

Lees meer over:
Tip de redactie