Volgens de Franse minister van Economische Zaken Emmanuel Macron, zal het Verenigd Koninkrijk grote gevolgen ondervinden van een uittreding uit de EU, onder andere op het gebied van toegang tot de Europese markt.

In een interview met de BBC zegt Macron dat de zogeheten Brexit mogelijk niet alleen nadelig kan zijn vanwege de beperkte toegang tot de Europese vrije markt, maar dat ook de mogelijkheden om samen op te trekken met andere Europese landen om de handelsbelangen te bevorderen, beperkter kunnen worden.

Ook zei Marcon dat een alternatief vrijhandelsakkoord met de EU bij een uittreding wel mogelijk is, maar hij denkt dat een dergelijk akkoord nadeliger zal zijn dan de voordelen die het Verenigd Koninkrijk nu geniet. 

Bovendien zou de economie van het land onder druk komen te staan in de periode tussen de uittreding en het sluiten van een nieuw akkoord tussen het Verenigde Koninkrijk en de EU.

Britse staalindustrie

Macron noemde de huidige situatie in de Britse staalindustrie als een voorbeeld waar een Brexit het land parten kan spelen. Macron zegt dat een zelfstandig Verenigd Koninkrijk de hevige concurrentie met de grote staalproductie van China niet alleen aankan, maar de steun van Europa nodig heeft.

De Franse minister zegt dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk land is, maar hij vindt ook dat de toekomst van het land ligt "binnen de EU ligt, om de EU samen met andere landen te transformeren".

Referendum

Het referendum over een mogelijke Brexit vindt over ruim twee maanden plaats. Veel bedrijven binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk hebben zich uitgesproken tegen een Brexit, waar andere bedrijven zich op de vlakte houden.

De bevolking lijkt in de laatste peilingen sterk verdeeld te zijn. De kampen voor en tegen een uittreding zijn momenteel ongeveer even groot.

Video: Brexit in 60 seconden

Animatie door: In60seconds