Als de droogte doorzet, dan komt er een moment dat sommige planten in de openbare ruimte van Breda geen water meer krijgen. De eerste die bij gebrek aan water aan de beurt zijn, zijn eenjarige perkplanten. Ook groeit het risico dat takken spontaan uit bomen vallen.

Dat meldt wethouder Jeroen Bruijns (Openbare Ruimte, CDA), nu het steeds moeilijker wordt op het gemeentegroen te onderhouden.

Het water wordt schaars, met alle gevolgen van dien voor bomen, struiken en ander gewas. "Nu lukt het op de meeste plekken nog wel om bomen en planten te onderhouden'', aldus Bruijns. "Maar als de droogte aanhoudt en het water nog schaarser wordt, dan zullen we keuzes moeten maken over wat we wel en niet doen. Dit kan betekenen dat eenjarige planten in de perken geen water meer krijgen.''

Intussen zijn de problemen al zo groot, dat de wethouder er rekening mee houdt dat er takken uit bomen kunnen vallen: "Het is goed om hier rekening mee te houden.''

De aanhoudende droogte zorgt ook voor andere problemen. Zo wordt het zand onder tegels droog waardoor deze los komen te liggen. Dit kan volgens Bruijns tot gevaarlijke situaties op trottoirs en fietspaden zorgen. Wie loszittende tegels ziet, wordt gevraagd ze te melden op de website van de gemeente Breda.

Verder wordt de bevolking van Breda gevraagd om zelf ook een inspanning te leveren om een dreigend watertekort te voorkomen. "Aan onze inwoners vragen we ook om minder water te gebruiken en bijvoorbeeld nog even te wachten met het wassen van de auto'', aldus de wethouder. "Het is belangrijk dat we hier allemaal rekening mee houden.''