Waterschap Brabantse Delta past de tijden van het verbod om te sproeien met oppervlaktewater aan. Vanaf vrijdag mag van 9.00 tot 21.00 uur niet worden beregend met water uit beken en sloten.

Sinds afgelopen dinsdag gold al een algeheel sproeiverbod, maar van 7.00 uur tot 19.00 uur. Op verzoek van agrariërs uit het gebied zijn de tijden aangepast. Reden voor het verschuiven van de tijden zijn de wind en hoge temperaturen.

De maatregel geldt voor het hele werkgebied van Waterschap Brabantse Delta, zowel voor de zand- als voor de kleigronden.