La Vuelta Hollanda moet het schoolvoorbeeld worden van hoe een groot sportevenement toegankelijk kan zijn voor iedereen, met en zonder beperking. "Zoals het rond de Vuelta geregeld is, dat zou eigenlijk de norm moeten zijn", vindt Wouter Schelvis.

Schelvis is als adviseur toegankelijkheid vanuit Breda Gelijk! betrokken bij de werkgroep die zich ten doel stelde om het wielerfeest voor een zo breed mogelijke doelgroep bereikbaar te maken. "De organisatie van de Vuelta hecht daar veel waarde aan."

De prikkelarme zone is zo ingericht dat het voor mensen met autisme, maar bijvoorbeeld ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel of epilepsie mogelijk is om van de sport te genieten. De groene reclamekaravaan en alle volgauto's rijden hier over een strook van 600 meter zonder licht - en geluidssignalen. Omdat deze strook nog binnen de eerste 15 kilometer van de wedstrijd ligt, zal er ook nog niet gekoerst worden.

Tribune voor blinden en slechtzienden

Nabij de finishplaats zal een tribune voor blinden en slechtzienden gerealiseerd worden. Zij kunnen de wedstrijd volgen via een commentator die heel precies en gedetailleerd beschrijft wat er te zien is. "Niet alleen het wedstrijdverloop, maar deze gespecialiseerde commentatoren geven ook een beeld van de omgeving, het publiek en ga zo maar door", aldus Schelvis.

Bij de grote schermen in de stad komen ruime plekken voor mensen met een rolstoel. Op deze plekken zijn getrainde vrijwilligers aanwezig die weten waar ze met de betreffende doelgroep extra alert op moeten zijn.

Breda Bereikbaar App

Deze dag vindt tevens de lancering plaats van de Breda Bereikbaar App. Deze evenementen-app voorziet in alle voor bezoekers nuttige of nodige informatie. Waar is de 'blindentribune', hoe kom ik bij de prikkelarme zone, waar zijn bruikbare parkeerplaatsen? Maar ook de actuele informatie over wegafsluitingen en het openbaar vervoer. Deze app zal in de toekomst ook bij andere evenementen in de stad, zoals de singelloop en het jazzfestival gebruikt kunnen worden.