Het aantal vuurwerkvrije zones in Breda wordt uitgebreid met drie locaties die op dieren zijn gericht. Het gaat om het Dierenopvangcentrum Breda, het Park Overbos in Prinsenbeek en dierenweide De Bunderij in Bavel.

Dat betekent dat er in de hele gemeente Breda tijdens de jaarwisseling minstens zestien locaties zijn waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.

Dit aantal kan nog verder worden uitgebreid. Net als vorig jaar krijgen bewoners weer de mogelijkheid om hun straat of wijk tot vuurwerkvrije zone te laten verklaren.

Dat blijkt uit een brief die burgemeester Paul Depla naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Elk jaar komt hij met een lijstje van gebieden waar het verboden is om vuurwerk af te steken. Het overzicht voor de komende jaarwisseling wijkt niet veel af van die van vorig jaar. Het enige verschil is dat Depla er drie locaties aan heeft toegevoegd.

Deze gebieden worden tijdens Oud en Nieuw extra in de gaten gehouden door de handhavers van de gemeente. Andere gebieden waar vuurwerk taboe is verklaard zijn onder meer een groot deel van het centrum, de omgeving van zorgcomplexen en het Amphia Ziekenhuis, maar ook historisch erfgoed zoals korenmolen De Hoop in Bavel.

Vanwege het risico dat er opstootjes ontstaan zijn ook het Groenedijkplein en een aantal andere delen van de Hoge Vucht tot vuurwerkvrije zone verklaard.

Buurtbewoners die willen dat hun straat of buurt ook tot vuurwerkvrije zone wordt verklaard, kunnen zich melden bij de gemeente. Vorig jaar bestond die mogelijkheid ook al, maar zonder veel effect. Niemand zat er blijkbaar op te wachten, want er kwam geen enkele aanvraag binnen.