Om het leefgebied van weidevogels te vergroten, trekken burgemeester en wethouders van Breda ruim vier ton uit voor de aanschaf van enkele stukken grond in de Lage Vuchtpolder. Met die percelen kan het al aanwezige natuurgebied verder worden uitgebreid.

In een voorstel dat het college naar de raad heeft gestuurd staat dat weidevogels het allesbehalve makkelijk hebben. De belangrijkste oorzaak: de schaalvergroting in de landbouw. Het is een van de redenen waarom Breda zich vorig jaar heeft aangesloten bij het Natuur Netwerk Brabant.

Agrariërs

Met de percelen in bezit wil het stadsbestuur in de loop van dit jaar beginnen met het herinrichten van een deel van de polder ten noorden van de Hoge Vucht tot weidevogelgebied. Eerder heeft het college nog geprobeerd om met agrariërs in de Lage Vuchtpolder een grondruil op poten te zetten, maar dat is niet gelukt. Wel is er gepraat over de mogelijkheid dat zij bijdragen aan het beheer van het natuurgebied.

De verwachting is dat er volgend jaar al een toename van het aantal weidevogels te zien zal zijn. De Lage Vuchtpolder is volgens de experts een van de weinige gebieden in Nederland, waar weidevogels een 'goede leefwereld' kan worden geboden.

Afgewaardeerd

De investering is overigens voor een deel afkomstig van een gronddeal die de gemeente Breda heeft gemaakt in de Haagse Beemden. Daar is een deel van de landgoederenzone 'afgewaardeerd'. De opbrengst wordt verplicht ingezet voor de aanleg van natuur in het buitengebied van Breda. En daar hoort de Lage Vuchtpolder ook bij.