Agrariërs krijgen in Breda meer ruimte om in hun bedrijf alternatieven als bed & breakfast of zorgboerderij op te starten. Breda opent een speciaal loket om ondernemers in het buitengebied te ondersteunen.

Leegstand in het buitengebied van oude stallen en loodsen trekt criminelen aan. Als agrariërs meer mogelijkheden hebben om de leeggekomen ruimte om te bouwen tot zorgboerderij, winkel, golfbaan of bed & breakfast, dan schrikt dat criminelen af. De gemeente Breda opent een speciaal loket voor agrariërs die willen stoppen of hulp nodig hebben bij het herontwikkelen van hun bedrijf.

Met het zogeheten VAB-loket (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) biedt de gemeente Breda een platform waar eigenaren en initiatiefnemers vragen kunnen stellen over een nieuwe functie voor leegstaande agrarische gebouwen.

Ook kunnen mensen vragen om hulp bij de herontwikkeling van deze locaties of juist inspiratie opdoen. Het aantal agrarische bedrijven neemt snel af door schaalvergroting, gebrek aan opvolgers, verstedelijkingsdruk, uitbreiding van natuurgebieden en milieuwetgeving en -eisen. En dat is in Breda niet anders dan elders in Nederland.

Wethouder Tim van het Hof: "In Breda hebben net zoals in de rest van Nederland veel stallen en boerderijen hun agrarische functie verloren. De komende decennia gaat dit proces door. Deze leegstand kan de leefbaarheid op het platteland in gevaar brengen en daar willen we uiteraard graag iets aan doen. Leegstand biedt namelijk ook kansen op nieuwe bedrijvigheid.

Daarom bieden we als gemeente eigenaren van leegstaand agrarisch vastgoed en initiatiefnemers die plannen of ideeën hebben voor de herontwikkeling hiervan de helpende hand met dit VAB-loket." Het VAB-loket is te bereiken via www.breda.nl/agrarische-gebouwen.